Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Trung cấp LL CT-HC hệ bán tập trung (B)
Điểm kiểm tra phần VII (Địa phương học) lớp B69 (12/06/2013)

DANH SÁCH ĐIỂM KIỂM TRA

    LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH B69(TT)


        MÔN:Phần VII (Địa phương học)Ngày thi: 14/5/2013


STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

ĐIỂM

SỐ PHÁCH

GHI CHÚ

1

Chau Ta Điệp

A

1980

6.0

A63

 

2

Vũ Thế

Anh

1978

6.0

A64

 

3

Nguyễn Văn Bé

Ba

1976

7.0

A65

 

4

Nguyễn Thị Khánh

Băng

1970

5.5

A66

 

5

Phạm Thanh

Bình

1979

5.5

A67

 

6

Hồ Đăng Thái

Bình

1977

6.5

A68

 

7

Phan Thanh

Cần

1979

7.5

A69

 

8

Phạm Thị Minh

Châu

1977

6.0

A70

 

9

Dương Hoàng

Chiến

1977

6.0

A71

 

10

Dương Hồng

Chiến

1973

5.0

A72

 

11

Phan Sơn

Cường

1979

5.0

A73

 

12

Trần Văn

Cường

1964

5.0

A74

 

13

Huỳnh Văn

Danh

1984

5.5

A75

 

14

Diệp Yến

Di

1984

6.0

A76

 

15

Dương Thị

Diệp

1978

5.0

A77

 

16

Phạm Thị Ngọc

Diệu

1978

6.5

A78

 

17

Huỳnh Trí

Dũng

1978

4.0

A79

 

18

Nguyễn Duy

Giao

1978

7.5

A80

 

19

Nguyễn Thị Hồng

Giàu

1980

7.5

A81

 

20

Trần Thanh

Hải

1977

5.5

A82

 

21

Nguyễn Thị

Hạnh

1975

5.5

A83

 

22

Nguyễn Nhân

Hậu

1970

7.0

A84

 

23

Phan Văn Ngọc

Hiệp

1980

5.0

A85

 

24

Trần Duy

Hiếu

1979

5.5

A86

 

25

Lê Thị Kim

Hồng

1973

4.0

A87

 

26

Trần Thị Thu

Huệ

1978

5.0

A88

 

27

Nguyễn Quốc

Hùng

1985

6.0

A89

 

28

Nguyễn Thị

Hương

1978

6.5

A90

 

29

Trần Thị Ngọc

Huyền

1980

6.5

A91

 

30

Nguyễn Lin

Ka

1982

6.5

A1

 

31

Trần Hoà

Khánh

1981

7.0

A2

 

32

Trần Văn

Khiêm

1972

5.0

A3

 

33

Nguyễn Thị Thanh

Lam

1967

8.0

A4

 

34

Trần Văn

Lúa

1985

7.0

A5

 

35

Trương Bích

Liên

1970

6.0

A6

 

36

Phạm Chí

Linh

1982

6.0

A7

 

37

Huỳnh Thanh

Loan

1969

5.0

A8

 

38

Chau

Long

1981

5.5

A9

 

39

Trần Quang

Long

1976

5.0

A10

 

40

Trần Thị Thu

Lan

1983

6.0

A11

 

41

Lê Minh

1978

5.5

A12

 

42

Nguyễn Thị Tuyết

Mai

1963

4.0

A13

 

43

Hà Ngọc

Mai

1976

5.0

A14

 

44

Neáng Sóc

Mene

1979

4.0

A15

 

45

Trần Văn

Mịnh

1976

5.5

A16

 

46

Chau

Muône

1980

5.0

A17

 

47

Nguyễn Thị Bé

Năm

1978

4.0

A18

 

48

Chau Hoanh

Ny

1980

4.0

A19

 

49

Trần Thị

Pha

1970

6.5

A20

 

50

Châu Huy

Phong

1980

6.5

A21

 

51

Nguyễn Thế

Phong

1979

6.0

A22

 

52

Nguyễn Văn

Phú

1970

5.5

A23

 

53

Nguyễn Phong

Phú

1973

5.5

A24

 

54

Đặng Văn

Phương

1979

5.0

A25

 

55

Huỳnh Thị Uyên

Phương

1980

5.0

A26

 

56

Chau Phi

Run

1985

7.0

A27

 

57

Võ An

Sang

1978

7.0

A28

 

58

Phạm Văn

Sang

1964

5.0

A29

 

59

Huỳnh Công Thanh

Sơn

1980

5.0

A30

 

60

Neáng Kim

Sung

1979

5.5

A31

 

61

Lê Văn

Tài

1972

5.0

A32

 

62

Đặng Minh

Tâm

1977

5.0

A33

 

63

Nguyễn Hoàng

Tạo

1977

5.0

A34

 

64

Neáng Chanh

Tha

1984

5.0

A35

 

65

Nguyễn Thị

Thắm

1980

7.0

A36

 

66

Nguyễn Tất

Thắng

1980

7.0

A37

 

67

Kha

Thanh

1977

6.0

A38

 

68

Thái Công

Thành

1977

6.0

A39

 

69

Lê Thị Bích

Thi

1980

6.5

A40

 

70

Chau Sóc

Thi

1977

5.5

A41

 

71

Trịnh Minh

Thuận

1980

5.5

A42

 

72

Nguyễn Ngọc

Thường

1981

5.0

A43

 

73

Lê Thị

Thọ

1983

3.5

A44

 

74

Châu Thị Thanh

Thuý

1972

4.0

A45

 

75

Võ Thị Mộng

Thuỷ

1973

5.0

A46

 

76

Hồ Thị Phương

Thúy

1977

5.5

A47

 

77

Nguyễn Thị

Thủy

1980

5.5

A48

 

78

Phan Tấn

Thụy

1975

5.5

A49

 

79

Sa Vu

Thy

1981

5.5

A50

 

80

Nguyễn Chí

Tín

1985

5.5

A51

 

81

Cao Thị Phương

Trang

1979

7.0

A52

 

82

Nguyễn Thị Diễm

Trang

1982

3.5

A53

 

83

Nguyễn Thanh

Trí

1979

6.0

A54

 

84

Bùi Hữu

Tuấn

1980

7.0

A55

 

85

Nguyễn Anh

Tuấn

1979

6.0

A56

 

86

Phan Thị

Vân

1981

7.5

A57

 

87

Trần Kim

Vàng

1984

5.0

A58

 

88

Nguyễn Hoàng

1976

6.0

A59

 

89

Trần Thị

Xinh

1975

6.0

A60

 

90

Phạm Kim

Xuân

1964

6.0

A61

 

91

Đỗ Thị Thanh

Xuân

1984

6.0

A62

Lớp B61 (TB)

Phòng Đào tạo

Các tin đã đưa:

 
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp(16/01/2014)
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 1 0 8 1 6 5 1
2