Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên – Từ tấm gương của Bác Tôn

03:50 19/04/2017

Thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi. Luật Thanh niên chỉ rõ họ “là tương lai của đất nước, là lực lượng xã hội hùng hậu, có tiềm năng to lớn, xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Hồ Chí Minh khẳng định "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết". Chỉ khi được “bồi dưỡng”, thanh niên mới có đủ khả năng để làm tròn vai trò nêu trên. Giáo dục lý tưởng sống cho thanh niên là một bộ phận quan trọng của “việc rất quan trọng và rất cần thiết” đó.

Lý tưởng là điều thỏa mãn tới mức tuyệt đối một ước vọng cao đẹp. Theo Từ điển Triết học, lý tưởng xã hội – một loại hình chủ yếu và phổ biến của lý tưởng - “là quan niệm phù hợp với lợi ích kinh tế và chính trị của một tập đoàn xã hội nào đó về một chế độ xã hội hoàn thiện nhất, chế độ đó là mục đích cuối cùng của những ước vọng và hoạt động của tập đoàn xã hội ấy”. Là “lực lượng xã hội hùng hậu, có tiềm năng to lớn, xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Thanh niên Việt Nam thực hiện lý tưởng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là “phấn đấu cho Tổ quốc ta hoàn toàn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta”  Giáo dục lý tưởng sống là một trong những phương thức quan trọng để thanh niên thấm nhuần và phấn đấu thực hiện tốt lý tưởng này.

 

     Có nhiều cách để giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Thông qua các tấm gương tiêu biểu là cách giáo dục mang lại hiệu quả lớn. Từ phạm vi bài viết này xin được đề cập đến tấm gương của Bác Tôn Đức Thắng.

 

     Sinh ra và lớn lên ở Mỹ Hòa Hưng (Long Xuyên), Tôn Đức Thắng (1888 – 1980) là một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu của cách mạng Việt Nam. Trải 92 năm cuộc đời, kinh qua nhiều cương vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, Bác Tôn có những đóng góp quan trọng trên nhiều khía cạnh của đất nước. Ghi nhận công lao đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương mẫu đạo đức cách mạng: suốt đời cần, kiệm, liêm, chính; suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân...”. Bác Tôn cũng “là người đầu tiên và là người rất xứng đáng được tặng Huân chương” Sao vàng – Huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước; được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế tặng thưởng các huân chương cao quý khác.

 

     Bản thân cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Tôn để lại cho thanh niên những bài học quý báu trên nhiều khía cạnh, trong đó có một số bài học về lý tưởng cách mạng:

 

     Thứ nhất, bài học về chọn nghề, chọn đường.

 

     Tuổi tre Bác Tôn cũng trải qua thời niên thiếu như bao lớp trẻ khác được học tập, có mơ ước, có hoài bảo, được định hướng tương lai. Tuy nhiên, chàng thành niên Hai Thắng không như một số bạn đồng trang lứa đi theo định hướng tốt đẹp mà cha, mẹ đã chọn hay tìm con đường vinh hoa, phú quý cho bản thân mà Hai Thắng đã mạnh dạn và kiên quyết chọn đường đi cho riêng cho cuộc đời mình thể hiện khát vọng và ý chí tự lập lớn ngay từ tuổi trẻ. Đó là tinh thần dân tộc, lòng yêu nước nồng nàn, Hai Thắng đã chọn nghề làm thợ để phục vụ đất nước, phục vụ giai cấp công nhân - điều đất nước đang cần, trong khi Hai Thắng có thể chọn cho mình con đường làm “thầy thông, thầy ký” để gia đình sung túc, ấm no hơn.

 

     Thanh niên hiện nay hãy học theo Bác tính tự lập, quyết đoán và bản lĩnh trong mọi quyết định. Trong lao động hay trong học tập một khi đã chọn thì luôn tâm huyết, kiên trì kể cả trong tư tưởng và hành động như câu nói của Lý Tự Trọng “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” phục vụ đất nước, phục vụ Nhân dân.


     Thứ hai, bài học về toàn tâm toàn ý, bền chí vững lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

 

     Từ khi còn trẻ, Tôn Đức Thắng tham gia vào hàng ngũ giai cấp công nhân, lãnh đạo phong trào yêu nước, chống áp bức dân tộc, chống đế quốc, phong kiến. Khi bị Pháp bắt giam, bị tù đày 15 năm trời ròng rã, chịu nhiều cực hình dã man, tàn bạo: chế độ khổ sai, nhốt vào hầm xay lúa, hầm tối, tay chân bị xiềng xích, gông cùm, kìm kẹp, bị địch đánh đập thừa sống thiếu chết, bỏ đói, bỏ khát nhưng Tôn Đức Thắng vẫn một lòng trung với Đảng, vẫn giữ tinh thần cách mạng kiên cường, không gì lay chuyển được. Trong những tháng năm bị tù đày, đồng chí luôn nêu cao lòng yêu nước, ý chí quật cường của người cộng sản, của giai cấp công nhân, kêu gọi giai cấp đoàn kết, luôn tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc, của giai cấp… Mục đích của đồng chí là làm tất cả mọi việc có lợi cho Đảng, cho cách mạng để giải phóng dân tộc.

 

     Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, vừa thoát khỏi nhà tù thì đất nước lại bùng nổ chiến tranh, Tôn Đức Thắng tham gia ngay vào kháng chiến, kiến quốc (1945 – 1954), 9 năm trường kỳ chống thực dân pháp và can thiệp Mỹ; 15 năm cùng Đảng, Nhà nước lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trên phạm vi cả nước (1954 – 1969), 11 năm cống hiến to lớn trên cương vị Chủ tịch nước (1969 – 1975). Trãi qua 35 năm ở những cương vị lãnh đạo trọng yếu trong tổ chức của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận, đồng chí đã góp phần quan trọng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng xây dựng chủ nghĩa xã hội, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

 

     Thanh niên ta học Bác tinh thần, ý chí kiên cường, bất khuất từ những việc làm phù hợp với chúng ta hiện nay. Như Bác Hồ đã dặn: “…tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình…” chúng ta ra sức học tập, nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tuổi trẻ xung kích, năng động trong mọi việc. Chủ động, tích cực tham gia phần việc thanh niên nhằm góp phần xây dựng xã hội, xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh.

 

     Thứ ba, bài học về bản lĩnh trong thực hiện lý tưởng cách mạng.

 

     Tôn Đức Thắng là một biểu tượng cho lý tưởng cách mạng sáng ngời. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đồng chí luôn kiên định mục tiêu lý tưởng đã chọn, cuộc đời hoạt động của Người đã minh chứng cho điều đó. Trong muôn vàn lao khổ trên nhà tù Côn Đảo; trong cảnh khó khăn “ngàn cân treo sợi tóc” khi đất nước lâm nguy; đảm nhận trọng trách  nào hay ở cương vị nào thì đồng chí vẫn luôn một long với Đảng, Nhà nước. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Tôn Đức Thắng một trong những hành động rõ nét nhất thể hiện bản lĩnh lý tưởng cách mạng của Người đó là kéo cờ đỏ trên Biển Đen, theo đồng chí Trần Văn Giàu: “Điều đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời Tôn Đức Thắng là, tàn cuộc chiến tranh thế giới (1914 – 1918), trong sự kiện lớn nhất của thế kỷ, Tôn Đức Thắng đã biết lựa chọn một chỗ đứng chính trị làm vinh dự cho giai cấp công nhân Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam, chỗ đứng chính trị đó là ủng hộ Cách mạng Tháng Mười, bảo vệ chính quyền Xô Viết Nga bằng hành động phản chiến – kéo cờ đỏ trên một chiến hạm Pháp trong số các chiến hạm đang tiến đánh nước xã hội chủ nghhiax đầu tiên”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng Tôn Đức Thắng “kéo cờ phản chiến và ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga, chống lại sự can thiệp của thực dân Pháp và các nước đế quốc khác. Đó là một hành động mà lúc bấy giờ được xem là hiếm có, hơn thế nữa, là một hành động xuất chúng”.

 

     Bác Tôn đã đi xa nhưng tấm gương của Bác những hành động của Bác luôn luôn sống mãi trong muôn nghìn đời sau để thanh niên noi theo. Bác Tôn là một trong những bậc tiền bối mà khi nhắc đến tất cả mọi người đều luôn cảm phục một con người bình thường nhưng vĩ đại, một con người bằng xương bằng thịt nhưng ẩn chứa sức mạnh phi thường đó là ý chí quật cường, tinh thần thép, dù có khó khan, gian khổ nhưng chí không nản lòng không sờn vì nước, vì dân, vì độc lập dân tộc. Đồng chí vẫn luôn giữ một niềm tin sắt đá đất nước sẽ được độc lập và mục tiêu đó đã thành hiện thực.

 

     Thế hệ chúng ta được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, được ăn ngon, mặc đẹp phải luôn luôn tâm niệm về thế hệ cha anh đi trước đã phải trải qua vô vàn gian khổ, mất mát đau thương để cho chúng ta có được cuộc sống tươi đẹp như hôm nay. Chúng ta phải sống và hành động làm sao cho thật xứng đáng với những người đã ngã xuống, những người đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Thanh niên ngày nay phải thấm nhuần lý tưởng cách mạng, phải thật sự hiểu và hành động vì lý tưởng đó thì nhất định đất nước Việt Nam sẽ ngày một phồn vinh với đội ngũ kế thừa đủ sức, đủ tầm tiếp bước cha anh.


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật số 53/2005/QH11 của Quốc hội (2005), Luật Thanh niên, Hà Nội.

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t 12, tr. 510.

3. Từ điển Triết học (1986), Nhà xuất bản Tiến bộ, Mát-Xcơ-Va, tr.345.

4. Hội cựu chiến binh phường Mỹ Bình (1998), Tuổi trẻ Bác Tôn – Bác Tôn với tuổi trẻ, An Giang.

5. Chủ tịch Tôn Đức Thắng với cách mạng Việt Nam (2008), Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính, thành phố Hồ Chí Minh.

6. Tôn Đức Thắng – tiểu sử (2007), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

7. Hồ Chí Minh. Toàn tập, t.1,(1989), Nxb Sự thật, Hà Nội, tr.20.

 

Trần Thị Kim Ngọc - Phòng NCKH-TT-TL

các tin khác