Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Văn bản mới

02:10 03/10/2017

     1. Năm 2018, mỗi đợt bồi dưỡng CBCC xã sẽ không vượt quá 5 ngày

Ngày 14/9/2017, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 4962/BNV-ĐT chỉ đạo việc lập kế hoạch triển khai công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức (CBCC) xã năm 2018.

Theo đó, Bộ Nội vụ chỉ đạo Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW xây dựng kế hoạch triển khai công tác đào tạo CBCC với nội dung như sau:

- Đối tượng bồi dưỡng: ưu tiên các CBCC xã trúng cử lần đầu; các xã ở địa bàn khó khăn, còn yếu và thiếu về kiến thức, kỹ năng,chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thời gian bồi dưỡng: các lớp dài ngày chia thành từng đợt, mỗi đợt không quá 05 ngày làm việc để CBCC xã đảm bảo tốt công việc đã được phân công.

- Chương trình bồi dưỡng: Từng địa phương dựa vào tình hình, điều kiện, đặc điểm để tổ chức bồi dưỡng theo các tài liệu và chương trình đã phê duyệt.

Ngoài ra, tại Công văn 4962/BNV-ĐT , Bộ Nội vụ cũng đề nghị các địa phương chủ động huy động thêm nguồn lực từ NSĐP và các nguồn khác để hỗ trợ bồi dưỡng CBCC xã.

     2. Các bước xác nhận thời gian công tác trước 1995 để hưởng BHXH

Đây là nội dung tại Công văn 4184/BHXH-CSXH về việc chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, các trường hợp không còn lưu giữ hồ sơ gốc để thể hiện quá trình công tác trước ngày 01/01/1995 thì BHXH các tỉnh hướng dẫn cơ quan quản lý người lao động thực hiện:

- Giải trình lý do mất sổ;   

- Xác nhận quá trình công tác, diễn biến tiền lương, việc chưa nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp một lần.

Sau đó, làm báo cáo gửi cho Bộ, ngành chủ quản ở Trung ương hoặc UNBD tỉnh xác nhận, đồng thời gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định.

Ngoài ra, để chấn chỉnh công tác BHXH, BHTN thì BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh trước ngày 30/9/2017 gửi báo cáo về các đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng chưa giải quyết dứt điểm.

Xem thêm nội dung tại Công văn 4184/BHXH-CSXH ngày 22/9/2017.

Huỳnh Tuyết Phượng

Responsive image
 

 

các tin khác