Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Cập nhật văn bản mới

02:25 25/05/2017

Một số quy định mới của Trung ương

     1. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 18/CT-TTg về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

     Theo đó, một trong những chỉ thị đó là đề nghị Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện các công tác sau:
- Chỉ đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp tiếp nhận, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; rà soát hồ sơ, xử lý dứt điểm, không để tồn đọng, kéo dài;
- TANDTC chủ trì, phối hợp ban hành văn bản hướng dẫn các điều của Bộ luật hình sự quy định về xâm hại tình dục trẻ em để giải quyết vướng mắc trong công tác điều tra, truy tố, xét xử đối với loại tội phạm này.
Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu bộ, ngành liên quan tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em; phát hiện, lên án các hành vi bạo lực; bảo đảm quyền bí mật đời sống riêng tư của trẻ em.
Chỉ thị 18/CT-TTg có hiệu lực từ ngày 16/05/2017.

     2.Hướng dẫn tính lương cán bộ, công chức từ ngày 01/7/2017
 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở cho đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, ĐVSN công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, hội.
Theo đó, cách tính lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức nhà nước từ ngày 01/7/2017 như sau:
- Mức lương = 1.300.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng
- Mức phụ cấp:
+ Các khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở = 1.300.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng
+ Các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) =[mức lương + mức phụ cấp chức vụ (nếu có) + mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)]  X Tỷ lệ % phụ cấp
+ Các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành
- Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) = 1.300.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu.
Thông tư 02/2017/TT-BNV bãi bỏ Thông tư 05/2016/TT-BNV từ ngày 01/7/2017.

     3. Ngày 08/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.
Theo đó, giá bán lẻ tại cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám, chữa bệnh được tính như sau:
Giá bán lẻ = Giá mua vào + Mức thặng số bán lẻ (%) x Giá mua vào
Trong đó, mức thặng số bán lẻ không được cao hơn mức thặng số bán lẻ tối đa (MTTĐ) như sau:
- Thuốc có giá mua tính trên đơn vị gói nhỏ nhất nhỏ hơn hoặc bằng 1000 đồng thì MTTĐ là 15%;
- Thuốc có giá mua tính trên đơn vị gói nhỏ nhất từ trên 1000 đồng đến 5000 đồng thì MTTĐ là 10%;
- Thuốc có giá mua tính trên đơn vị gói nhỏ nhất từ trên 5000 đồng đến 100.000 đồng thì MTTĐ là 7%;
- Thuốc có giá mua tính trên đơn vị gói nhỏ nhất từ trên 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng thì MTTĐ là 5%;
- Thuốc có giá mua tính trên đơn vị gói nhỏ nhất từ trên 1.000.000 đồng thì MTTĐ là 2%.
Nghị định số 54/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

Responsive image
 

 

các tin khác