Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Vận dụng tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ X vào giảng dạy bài “Thành tựu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang.....

10:21 11/05/2017

Môn học về An Giang được thực hiện theo hướng dẫn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc hệ thống chính trị cấp cơ sở và tương đương. Môn học này được người học đánh giá rất cao vì chương trình đã mang đến cho các anh, chị học viên những kiến thức gần gũi, bổ ích về quê hương, đất nước, truyền thống sáng tạo, anh dũng của quê nhà.

 

     Tuy nhiên, khi thực hiện 06 bài trong chương trình này, chúng tôi nhận thấy có một bài giữ vị trí đặc biệt quan trọng có liên quan đến tinh thần của Nghị quyết X tỉnh Đảng bộ An Giang 2015 – 2020 và chúng tôi xin mạnh dạn giới thiệu để chúng ta tham khảo thêm, đó là bài: Thành tựu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của An Giang từ đổi mới đến nay.

 

     Nghị quyết tỉnh Đảng bộ An Giang lần thứ X đã chỉ rõ mục tiêu phát triển chủ yếu trong 5 năm tới của An Giang là:

 

     “Khai thác mạnh về lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế, huy động nguồn nội lực và ngoại lực tập trung phát triển nông nghiệp theo chiều sâu tạo nền tảng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân … đến 2020, quy mô kinh tế nằm trong mức khá của của đồng bằng sông Cửu Long”  

(Văn Kiện Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X, trang 43).

 

     Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ X cũng nhấn mạnh 3 khâu đột phá phát triển của tỉnh An Giang đến 2020 là:

 

     “Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Đổi mới mạnh mẽ khâu tuyển chọn, đánh giá và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt các cấp.

 

     Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung khâu giảm thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường, thu hút đầu tư.

Đầu tư và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế. Tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến” (Văn Kiện  - trang 43).

 

     Trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ An Giang lần thứ X (2015 – 2020) chúng ta có thể vận dụng tập trung nhất ở bài 4: “Thành tựu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang từ đổi mới đến nay” trên một số nội dung cụ thể sau:

 

     Thứ nhất, bổ sung vào bài giảng những thành tựu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội của An Giang từ năm 2010 – 2015 theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội, phần mà Nghị quyết ghi là kết qủa đạt được từ trang 20 đến trang 33, trong đó Nghị quyết Đại hội đã chỉ ra 6 kết quả chính là: kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh, công tác quản lý Nhà nước, công tác vận động quần chúng, công tác xây dựng Đảng. Các thành tựu này giáo trình viết chưa rõ do được biên soạn và hoàn thành trước Đại hội.

 

     Thứ hai, giảng viên cần nắm lại một số định hướng phát triển được ghi trong Nghị quyết để đưa vào bài giảng cho phù hợp là: 15 chỉ tiêu phát triển cụ thể trên các mặt như tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7% năm; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 6,05 tỷ USD trong 5 năm; thu ngân sách đạt 31,985 tỷ, v.v… đặc biệt là trường học đạt chuẩn quốc qia đến 2020 là 50%; 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Văn Kiện trang 44, 45).

 

     Thứ ba, giảng viên cũng cần cập nhật các con số, dự báo và đánh giá tình hình của An giang trong 5 năm tới theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội. Ở đây, Văn Kiện đưa ra những dự báo thể hiện sự kết tinh trí tuệ của tỉnh Đảng bộ và đặc biệt là sự sắc sảo trong phân tích đánh giá những thuận lợi và khó khăn của tỉnh giai đoạn 2015 – 2020:

 

     “An Giang là một tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chính phủ đã có quy hoạch và từng bước có cơ chế, chính sách để thúc đẩy cho vùng kinh tế trọng điểm phát triển… là tiêu đề để tỉnh khai thác và phát huy nội lực” (Văn Kiện – trang 39)

 

     Hoặc khi nói về tiềm năng lợi thế của An Giang trên con đường phát triển, Văn Kiện chỉ rõ:

 

     “Là tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long, có tài nguyên đất và nước phong phú, cùng với kinh nghiệm canh tác, khả năng ứng dụng khoa học – công nghệ và sự nhạy bén với thị trường của nông dân tạo thành thế mạnh về nông nghiệp với hai sản phẩm mang tầm quốc gia là lúa và cá tra… là lợi thế để An Giang trở thành trung tâm nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước” (Văn Kiện – trang 40)

 

     Thứ tư là giảng viên đặc biệt triển khai nội dung về giải pháp phát triển của An Giang đến 2020 theo tinh thần Đại hội X tỉnh Đảng bộ; trong đó có 13 giải pháp lớn liên quan đến các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở An Giang hiện nay; giải pháp liên quan đến ứng dụng khoa học – công nghệ, phát huy các nguồn lực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; đấu tranh phòng chống tội phạm, phát triển văn hóa – xã hội và xây dựng Đảng, Nhà nước, v.v…                 

 

     Tóm lại: Việc đưa tinh thần Nghị quyết tỉnh Đảng bộ An Giang vào bài giảng nói chung và bài giảng trong môn học về địa phương là rất quan trọng và bổ ích. Đây là công việc cần phải làm và làm thật tốt hơn với nhiều ý nghĩa rất quan trọng. Một mặt nó giúp cho chúng ta làm tốt việc gắn lý luận với thực tiễn; mặt khác bài học cũng giúp cho mọi người có cơ sở hiểu hơn về đường lối đúng đắn của Đảng bộ địa phương, từ đó quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của tỉnh Đảng bộ sau khi ra trường. /.


TS. Nguyễn Hoàng Sa - Phòng NCKH-TT-TL

Responsive image
 

 

các tin khác