Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Tham gia hoạt động tuyên truyền đại hội đoàn các cấp và biển đảo Việt Nam, Luật di sản văn hóa Việt Nam, văn hóa Óc Eo

02:06 25/05/2017

Nhân dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017), Ban Thường vụ Đoàng khối Dân Chính Đảng phối hợp Chi đoàn Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tổ chức hoạt động tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp và Biển đảo Việt Nam, Luật Di sản Văn hóa Việt Nam, văn hóa Óc Eo năm 2017 cho cán bộ, thanh niên Đoàn Khối Dân Chính Đảng tỉnh An Giang.

     Hoạt động nhằm củng cố, nâng cao hơn nữa nhận thức của Đoàn viên Thanh niên về các vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội có liên quan đến biển, đảo Việt Nam trong tình hình khu vực biển đông có nhiều diễn biến phức tạp; qua đó Đoàn viên Thanh niên hiểu biết kịp thời về, chính xác, đầy đủ về quan điể chủ trương, chính sách, hành động của Việt Nam trong giải quyết vấn đề liên quan đến biển đảo một cách hòa bình, hữu nghị với các quốc gia có liên quan trên Biển đông. Hoạt động còn giúp tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của Đoàn viên Thanh niên trong việc bảo tồn phát huy giá trị Di sản Văn hóa của dân tộc

     Sau khi dự hoạt động tuyên truyền, Ban Chấp hành Chi Đoàn cũng đã phổ biến tất cả nội dung trên cho toàn thể đoàn viên Trường nhằm nâng cao biểu biết các chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề biển đảo, về việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc

Nhị Linh (t/h)

 
 

 

 
 

 

 
 

 

các tin khác