Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Đảng bộ Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

04:52 19/04/2017

   Đảng bộ Trường chính trị Tôn Đức Thắng có quá trình phát triển lớn mạnh theo từng bước phát triển của Trường. Với bề dày lịch sử hơn 60 năm, các thế hệ cán bộ, đảng viên đã lập nhiều thành tích trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng qua từng thời kỳ, đóng góp thiết thực vào những thắng lợi trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh hiện nay.

        Đảng bộ Trường hiện nay được tổ chức thành các chi bộ gắn với các đơn vị khoa, phòng và chi học tập của các lớp học viên Trung cấp lý luận chính trị – hành chính tập trung – hệ A (các chi bộ học viên là chi bộ sinh hoạt tạm thời được thành lập theo từng lớp).

        Đảng bộ Trường chính trị Tôn Đức Thắng thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22-3-2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX), Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng các cấp và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI (nhiệm kỳ 2011-2015) đề ra.

        Ban Chấp hành Đảng bộ (Đảng uỷ) Trường nhiệm kỳ 2011-2015 gồm 08 đồng chí:

1. Bí thư: đồng chí Đỗ Thanh Nhã – Hiệu trưởng.

2. Phó Bí thư: đồng chí Trần Văn Hiển – Phó hiệu trưởng.

3. Các đảng uỷ viên:

- Đồng chí Tô Hữu Trí – Trưởng khoa Dân vận.

- Đồng chí Nguyễn Hồng Hoai – Trưởng khoa Nhà nước Pháp luật.

- Đồng chí Nguyễn Sơn Hải – Trưởng phòng đào tạo.

- Đồng chí Lê Phát – Trưởng khoa Lý luận Mác Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đồng chí Lê Thị Bích Chi – Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng.

- Đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh – giảng viên khoa Lý luận Mác Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh.

4. Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ:

- Đồng chí Trần Văn Hiển – Chủ nhiệm.

- Đồng chí Tô Hữu Trí – Phó chủ nhiệm.

- Đồng chí Dương Xuân Dũng – Uỷ viên.

- Đồng chí Lê Nhung – Uỷ viên.

      Thành tích:

Nhiều năm được công nhận Đảng bộ “trong sạch vững mạnh”, nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

 

 

 

Các tin đã đưa: 

các tin khác