Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho thanh niên là một việc rất quan trọng và rất cần thiết

03:15 01/02/2018

    Trong suốt cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành rất nhiều tình cảm lớn lao cho thế hệ trẻ, thế hệ mà Người khẳng định sẽ là người chủ tương lai, là rường cột của nước nhà. Điều đó thể hiện rất rõ qua các cuộc gặp gỡ và qua nhiều bài viết của Người dành cho thế hệ trẻ (theo Người, thế hệ trẻ bao gồm: thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, trong đó thanh niên là lực lượng quan trọng nhất), đồng thời chính Người tổ chức huấn luyện, lãnh đạo và rèn luyện phát triển lực lượng thanh niên cách mạng Việt Nam.
    Ngay từ thời niên thiếu, được trực tiếp chứng kiến các phong trào yêu nước của nhân dân ta đầu thế kỷ XX như: phong trào Đông Du, phong trào Đông kinh nghĩa thục, phong trào Duy Tân, phong trào chống thuế ở Trung kỳ… Người đã thấy rõ sự đóng góp của tuổi trẻ Việt Nam trong sự trường tồn và phát triển bền vững của dân tộc. Họ là lực lượng tham gia đông đảo và nhiệt tình nhất, hung hậu nhất, dũng cảm nhất, là những con người có lý tưởng, giàu đức hy sinh, sẵn sàng xả thân và trở thành một lực lượng chủ yếu của cách mạng.
    Tìm đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, Người nhận ra rằng cách mạng muốn thành công trước hết phải tập hợp lực lượng, làm cho lực lượng này giác ngộ cách mạng, giác ngộ chủ nghĩa Mác – Lênin, trong đó vai trò của lực lượng thanh niên được Người khẳng định là rất quan trọng: “Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh”. Thực hiện tư tưởng đó, tháng 6 năm 1925, Người thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội, qui tụ tất cả những thanh niên Việt Nam yêu nước đầy nhiệt huyết vào trong một tổ chức thống nhất. Từ đây, những hoạt động của Hội chính là nhân tố quan trọng và ảnh hưởng đến việc ra đời các tổ chức cộng sản và việc thành lập Đảng sau này.
    Giáo dục, bồi dưỡng cho một thế hệ là công việc hết sức công phu và bền bỉ. Vì vậy, Người quan niệm việc giáo dục, đào tạo và rèn luyện cho thế hệ trẻ là sự nghiệp “trồng người” và Người nêu tư tưởng chiến lược: “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Công tác giáo dục phải tạo nên một thế hệ vừa giỏi chuyên môn, có trình độ cao, phù hợp với sự phát triển của xã hội; đồng thời phải có đạo đức cách mạng, phải trở thành là lực lượng “vừa hồng, vừa chuyên”.
    Hồ Chí Minh xem xét thanh niên một cách toàn diện, thấy rõ vị trí, vai trò của thanh niên: “Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai”. Vì vậy, Người yêu cầu, đòi hỏi thanh niên phải tự giác rèn luyện, không ngừng học tập, xung phong gương mẫu trong công việc. Gắn yêu cầu đặt ra đối với thanh niên, hiểu rõ vị trí, vai trò to lớn của thanh niên, Người đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục cho thanh niên và chỉ ra tầm quan trọng của việc giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thể hệ trẻ trong mọi thời kỳ cách mạng.
    Theo Người, cách mạng là sự nghiệp lâu dài khó khăn và là trách nhiệm của nhiều thế hệ. Vì vậy, việc bàn giao thế hệ không chỉ là trao lại những gì đã có mà điều quan trọng và khó khăn hơn nhiều là chuẩn bị và trang bị cho thế hệ sau những điều cần thiết, định hướng cho thanh niên những công việc phải làm để họ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu của cách mạng. Chính vì vậy, vấn đề quan tâm, giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ chính là thực hiện theo quy luật khách quan nhằm đưa sự nghiệp cách mạng của đất nước không ngừng phát triển.
    Thanh niên là lứa tuổi đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, thanh niên luôn luôn có một nhu cầu bức thiết là xác định hướng đi cả cuộc đời mình, tìm hướng phát triển của bản thân trong tương lai. Có một trình độ văn hóa và phát triển trí tuệ nhất định, họ thường xây dựng lý tưởng để đeo đuổi, xác định mục tiêu để vươn tới, bằng lý trí, thông qua sự tìm hiểu thực tiễn cũng như thông qua sách vở. Về mặt này, thanh niên có cái may mắn là sinh ta trong chế độ mới, lớn lên trong một hiện thực cách mạng lớn lao và sôi động được soi mình vào bao tấm gương sáng chói của biết bao anh hùng mà ngay từ buổi thanh xuân đã hết lòng vì nền độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, tạo nên những hình tượng cao quý, đẹp đẽ của tất cả mọi người. Tấm gương sáng chói nhất, cao đẹp nhất là Bác Hồ của chúng ta.
    Lý tưởng không dừng lại ở mức độ nhận thức sâu sắc được mục tiêu, xây dựng được một hình tượng lý tưởng, cũng không dừng lại ở chỗ khâm phục, chiêm ngưỡng hay tôn sùng hình tượng ấy mà phải là một quá trình hoạt động tích cực, kiên trì để từng bước, từng bước thực hiện được lý tưởng. Nhận thức sâu sắc là để hành động cho đúng, tình cảm mạnh mẽ cũng là để thúc đẩy hành động cho tích cực. Bởi thế tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho đối tượng là một khâu được coi là chủ yếu trong toàn bộ công tác giáo dục lý tưởng cũng như công tác giáo dục nói chung. Chỉ tác động vào nhận thức và tình cảm không thôi là “đánh trống bỏ dùi” không thể đạt đến kết quả cuối cùng của công việc.
    Tuổi trẻ là tuổi giàu ước mơ, đầy khát vọng vươn lên và luôn luôn muốn tự khẳng định mình. Đồng thời tuổi trẻ cũng là tuổi tràn đầy sinh lực, có nhu cầu hoạt động cao, coi thường khó khăn gian khổ, đúng như lời Bác đã đánh giá trong di chúc của Người: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khan, có chí tiến thủ”. Giáo dục lý tưởng cho thanh niên, phải biết giúp đỡ họ nuôi dưỡng những ước mơ đẹp đẽ, đáp ứng những khát vọng chính đáng của họ bằng cách tạo nên những môi trường hoạt động phong phú, tập hợp họ lại trong một tổ chức chặt chẽ, đặt mỗi người vào một vị trí nhất định trong sự nghiệp cách mạng chung của toàn xã hội, tạo những điều kiện vật chất và tinh thần cần thiết để họ có thể đứng vững trên vị trí ấy mà xây dựng, củng cố và thực hiện lý tưởng.
    Không có môi trường để hoạt động, không có chỗ đứng trong guồng máy học tập, sản xuất hay chiến đấu của xã hội thì không thế nói đến thực hiện lý tưởng, không thể nói đến noi gương Bác Hồ được.
    Trong cuộc đấu tranh cách mạng trước đây, trong các cuộc kháng chiến chống giặc giữ nước vừa qua, chúng ta đã từng có biết bao nhiêu thanh niên đã sống xứng đáng với tấm gương của Bác, với lý tưởng của mình đó sao?
    Không quan tâm, không tạo được môi trường hoạt động cho thanh niên, không thu hút thanh niên vào những hoạt động bổ ích, có tổ chức, có lãnh đạo không những không khai thác được nguồn sinh lực dồi dào của đất nước, không giúp được họ phát triển con người một cách đúng đắn mà còn dẫn đến những vấn đề xã hội hết sức phức tạp…
    Chắc ai cũng phải lấy làm buồn khi thấy còn nhiều thanh niên chưa có việc làm, còn nhiều thanh niên đang sống không xứng đáng với tuổi trẻ đẹp đẽ của họ và thật là đau lòng khi thấy tình hình thanh niên sa vào các tệ nạn xã hội và phạm pháp đang gia tăng cả về số lượng và mức độ.
    Có biết bao người cách đây không lâu đã từng là học sinh phơi phới yêu đời, là những đoàn viên Đoàn thanh niên mang tên Bác, là những anh bộ đội đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Tất cả đã từng có nguyện vọng, có ước mơ trở nên người hữu ích. Những nhà giáo dục không thể không suy nghĩ, những người có trách nhiệm quản lý xã hội không thể không tự hỏi mình đã làm gì để giúp thế hệ trẻ có việc làm, có những điều kiện cần thiết để họ có thể phấn đấu cho lý tưởng mà hàng ngày mình khuyên dạy, giáo dục. Đòi hỏi các cấp ủy phải có sự phối hợp, quan tâm đối với những sinh viên ra trường. Ví dụ, một trường đại học ở khu vực muốn đào tạo bao nhiêu sinh viên thì phải phối hợp với các cấp lãnh đạo để nắm tình hình địa phương thiếu bao nhiêu cán bộ và về lĩnh vực gì để có nhu cầu đào tạo cho phù hợp.
Cấp ủy Đảng cần có chương trình công tác cụ thể lãnh, chỉ đạo Đoàn Thanh niên; phân công cấp ủy viên phụ trách công tác thanh niên; chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nội dung công tác thanh niên; kiểm tra việc thực hiện các chủ trương về công tác thanh niên, trong đó chú trọng kiểm tra công tác phát triển đảng từ đoàn viên; thường xuyên gặp gỡ, trao đổi và đối thoại với thanh nhiên; xây dựng quy chế, lề lối làm việc với cấp bộ Đoàn và các ngành về công tác thanh niên... Cấp ủy phải đề ra các chủ trương, chính sách phối hợp với các doanh nghiệp, các công ty có trụ sở ở trên địa bàn để tạo công ăn, việc làm cho thanh niên hoặc bộ đội xuất ngủ…
Mỗi đảng viên cần thống nhất nhận thức: Công tác thanh niên trước hết là công tác của Đảng, đảng viên cần đi vào phong trào của tuổi trẻ, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; sống mẫu mực, là tấm gương cho thanh niên noi theo; đồng thời tham gia bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
    Văn kiện Đại hội lần thứ VII về công tác thanh niên đã nhấn mạnh: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ 21 có xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường chủ nghĩa xã hội hay không, phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Qua đó cho chúng ta thấy, thực hiện tư tưởng chỉ đạo của Người, Đảng ta đã không ngừng quan tâm, tạo điều kiện và lãnh đạo các cấp, các ngành tạo điều kiện cho sự lớn mạnh của phong trào Đoàn và công tác thanh niên. Trong quá trình phát triển của đất nước trong tình hình mới, Đảng ta nhận thức tầm quan trọng của công tác thanh niên, xác định những vấn đề có tính chiến lược và thực tiễn đang đặt ra trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với công tác vận động và tập hợp thanh niên.
    Thực hiện vai trò và trách nhiệm của tổ chức chính trị - xã hội đối với thanh niên. Các cấp bộ Đoàn không ngừng tăng cường giáo dục, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên không ngừng phát triển về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mà Đảng và nhân dân giao. Đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời người khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.
Tóm lại, giáo dục thanh niên học tập theo gương Bác Hồ là một quá trình giáo dục lý tưởng – lý tưởng về một con người. Đó là một quá trình rèn luyện gian khổ của bản thân thanh niên. Đó là một quá trình giáo dục lâu dài phức tạp và có những quy luật của nó, đòi hỏi những nhà giáo giục phải hiểu biết để vận dụng cho đúng, cho tốt. Đó là một sự nghiệp to lớn của cách mạng cần phải quan tâm đặc biệt và cần phải đầu tư thích đáng.
    Đất nước ta còn nhiều khó khăn nhưng mọi người đều thấy hiện nay nước ta có vận hội lớn, có những điều kiện cơ bản để bứt lên. Nhưng vấn đề là mọi người phải hành động cùng một mục tiêu. Học sinh, sinh viên, trí thức trẻ phải biết cách học để trở thành những công nhân, chuyên viên giỏi, những kỷ sư bác sĩ, cán bộ, giáo viên giảng dạy xuất sắc, cung cấp cho Nhà nước những cán bộ lãnh đạo, quản lý liêm khiết có trình độ cao, có tầm nhìn xa. Bản thân học sinh và sinh viên phải tự mình khắc phục những suy nghĩ lệch lạc, những tiêu cực của mình cũng như những tệ nạn xã hội đang diễn ra trên đất nước làm cho mọi người, kể cả thanh niên hết sức bất bình, căm giận. Thái độ đúng đắn của mỗi thanh niên là phải biết đấu tranh và vượt qua những yếu kém và tiêu cực đó bằng những hành động tích cực và bản lĩnh của người chủ, xứng đáng với đất nước. Đó là trách nhiệm và sứ mạng của giới trẻ./.

    

Huỳnh Thị Việt Hoa - Khoa Dân vận

Responsive image
 

 

các tin khác