Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017

01:45 30/06/2017

Chiều ngày 28/6/2017, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Võ Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì hội nghị.

     Năm học 2016-2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp tốt của các sở, ban, ngành các địa phương và sự chỉ đạo chuyên môn của Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, hoạt động trường có nhiều tiến bộ, bảo đảm kỷ cương, lề lối làm việc, triển khai thực hiện tốt các nội quy, quy chế; phong cách lãnh đạo, điều hành có sự đổi mới đã tạo môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm, tác động tích cực vào nhận thức của từng công chức, viên chức. Kết thúc năm học 2016-2017, công tác đào tạo, bồi dưỡng vượt chỉ tiêu đề ra, công tác nghiên cứu khoa học đã có bước phát triển mạnh mẽ với nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm cấp trường được tổ chức, chất lượng bài viết được nâng lên so với những năm trước; nghiệm thu 1 đề tài và xét duyệt đề cương 5 đề tài cấp trường, thao giảng cấp khoa đạt 100%, có 03 khoa hoàn thành đi nghiên cứu thực tế, đề tài cấp tỉnh được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ.
 

     Trong 6 tháng đầu năm 2017, bằng quyết tâm đổi mới và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 đã từng bước hiện thực hóa và tạo được những chuyển biến tích cực, có tiến bộ trên nhiều mặt hoạt động, hình ảnh, uy tín Trường được nâng cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng, đúng quy chế mới của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; bên cạnh những thành tích đạt được của các mặt công tác khác như: dự án đầu tư xây dựng trường, ban hành các quy định ,quy chế mới, tổ chức, hành chính, quản trị, tư liệu, thư viện, công nghệ thông tin, cảnh quang môi trường, khuôn viên trường....Công tác chính trị tư tưởng được chú trọng và thực hiện với nhiều nội dung và hình thức; học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết của trung ương, tỉnh ủy và Đảng ủy Trường; hoàn thành quy hoạch bổ sung cán bộ giai đoạn 2015-2020; lãnh đạo tốt các hoạt động của đoàn thể. Đặc biệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chuyên đề 2017 được thực hiện một cách bài bản, đúng quy trình ,quy định. 100% đảng viên đều viết thu hoạch học tập, cam kết, kế hoạch khắc phục sửa chữa khuyết điểm, bản đăng ký....
 

     Với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện quyết tâm chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kiện toàn bộ máy và nhân sự, hoàn thành 6 nhiệm vụ trọng tâm, 9 nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ; triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường đúng tiến độ, kế hoạch đề ra; tích cực chuẩn bị mọi mặt tiến tới kỷ niệm 70 năm thành lập trường, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng./.

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

các tin khác