Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG (29/03/2017)

03:46 20/04/2017

1. Đây là nội dung mới nổi bật được đề cập tại Nghị định 28/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi một số quy định xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định 131/2013/NĐ-CP và Nghị định 158/2013/NĐ-CP (ban hành ngày 20/3/2017).

 

     Theo đó, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi sửa chữa, ghép ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm thực hiện một trong các mục đích sau đây:

 

    - Vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

 

    - Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng;

 

     - Xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa.

 

     Đồng thời, Nghị định 28/2017/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi bán tranh, ảnh có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy để rõ ràng hơn.

 

    Nghị định 28/2017/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2017.

 

     2.  Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 131/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính về quyền tác giả và Nghị định 158/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính về văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo được ban hành ngày 20/3/2017.

 

     Theo đó, bổ sung một số quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo như sau:

 

     - Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.

 

     - Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.

 

     - Phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo bằng cách treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.

 

     - Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi bán vé, thu tiền tham dự lễ hội.

 

     Nghị định 28/2017/NĐ-CP có hiệu lực ngày 05/5/2017.

 

    1. Ngày 13/3/2017, Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành Quyết định 02/2017/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình.

 

     Theo đó, nội dung kiểm toán chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản gồm có:

 

     - Kiểm toán các chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng:

 

     + Kiểm tra nguyên nhân và giá trị thiệt hại, kiểm tra biên bản và chứng từ bồi thường của công ty bảo hiểm để tính ra phần thiệt hại không thuộc phạm vi bảo hiểm.

 

     + Xác định đúng theo các nguyên tắc quy định của Nhà nước về chi phí thiệt hại.

 

     + Xác định chi phí đầu tư không tính vào giá trị công trình trên cơ sở các căn cứ đánh giá thiệt hại; đối chiếu với giá trị khối lượng công trình được nghiệm thu kiểm tra tính đúng đắn của quyết định huỷ bỏ, căn cứ để tính giá trị khối lượng huỷ bỏ.

 

     - Kiểm toán các khoản chi phí không tạo nên tài sản để trình cấp có thẩm quyền cho phép không tính vào giá trị tài sản.

 

     2. Điều kiện tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2017

 

    Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo vừa làm vừa học (VLVH) trình độ đại học (ĐH).

 

     Theo đó, cơ sở đào tạo thực hiện chương trình đào tạo VLVH trình độ ĐH cần đáp ứng yêu cầu tối thiểu sau đây:

 

    - Chỉ được tuyển sinh, đào tạo những ngành đã có quyết định cho phép mở ngành đào tạo hệ chính quy trình độ ĐH và đã tổ chức đào tạo theo tín chỉ.

 

    - Đã công bố công khai thông báo tuyển sinh, nêu rõ phương thức, chỉ tiêu, thời điểm, địa điểm tổ chức tuyển sinh chậm nhất 03 tháng trước ngày tuyển sinh.

 

     - Đã xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với tổ chức thực hiện chương trình đào tạo VLVH.

 

     - Có đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu thực hiện đồng thời chương trình đào tạo chính quy và chương trình đào tạo VLVH.

 

     - Đã ban hành:

 

    + Quy chế tuyển sinh VLVH: Thể hiện đầy đủ các nội dung tương ứng với phương thức tuyển sinh, không trái với các quy định của Bộ GD&ĐT.

 

    + Quy chế đào tạo VLVH: Xây dựng trên cơ sở quy chế đào tạo ĐH hệ chính quy theo tín chỉ hiện hành.

 

     Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 01/5/2017.

 

     02 hình thức liên kết đào tạo đại học

 

     Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học có hiệu lực từ ngày 01/5/2017.

 

     Theo đó, các cơ sở giáo dục có thể liên kết đào tạo theo 02 hình thức sau:

 

     - Liên kết phối hợp đào tạo: cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo tham gia giảng dạy một phần chương trình đào tạo, phối hợp quản lý quá trình đào tạo và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện liên kết đào tạo

 

     - Liên kết đặt lớp đào tạo: cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo không tham gia giảng dạy, chỉ phối hợp quản lý và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện liên kết đào tạo.

 

     Ngoài ra, Thông tư 07 cũng quy định về địa điểm đặt lớp đào tạo như sau: các lớp liên kết đào tạo phải đặt tại cơ sở chính của cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo, hoặc cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo.

 

      3. Vừa qua, Bộ Y tế ban hành Quyết định 869/QĐ-BYT về việc Phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng lực cơ bản của Thanh tra y tế”.

 

     Theo đó, năng lực hành nghề thanh tra y tế được đánh giá thông qua 5 tiêu chuẩn, đơn cử tiêu chuẩn 4 về tham mưu cho thủ trưởng trong giải quyết khiếu nại, tố cáo chỉ áp dụng cho thanh tra Bộ, Sở Y tế như sau:

 

     - Am hiểu pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động y tế

 

     - Thu thập, xác minh tài liệu, thông tin từ các khiếu nại, tố cáo được giao

 

     - Phân tích, tổng hợp các thông tin khiếu nại, tố cáo khách quan, khoa học

 

     - Báo cáo đầy đủ, trung thực, chính xác, kịp thời kết quả xác minh theo đúng quy định của pháp luật.

 

     Ngoài ra, tiêu chuẩn 5 về tổ chức thực hiện/thực hiện công tác tiếp công dân cũng chỉ áp dụng cho thanh tra Bộ, Sở Y tế.

 

     Quyết định 869/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 14/3/2017.

Huỳnh Tuyết Phượng

các tin khác