Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

An Giang: từ đại thắng Mùa xuân đến công cuộc 30 năm đổi mới, phát triển

08:34 02/10/2017

Từ đại thắng 30/4:

Hơn 40 trôi qua kể từ ngày An Giang cùng cả nước vui mừng chiến thắng. Đó là cuộc chiến thắng oanh liệt nhưng cũng chứa đựng bao gian lao vất vả của quân và dân An Giang. Nhớ lại những ngày ấy, khi mà quân và nhân An Giang (lúc bấy giờ là Long Châu Tiền và Long Châu Hà) đang tích cực chuẩn bị thực hiện giai đoạn 2 của kế hoạch mùa khô thì nhận được tin Tây Nguyên đã giải phóng. Sự giải phóng của Tây Nguyên có tác động tích cực đến các tỉnh khác trong đó có An Giang.

Nhận được Nghị quyết số 15 của Trung ương Cục chỉ đạo cho các khu, tỉnh tiến hành giai đoạn tổng công kích, tổng khởi nghĩa. An Giang đã tích cực chuẩn bị củng cố, phát triển lực lượng vũ trang từ xã đến ấp chuẩn bị sẵn sàng khởi nghĩa khi thời cơ chín muồi.

Từ những ngày đầu tháng 4 năm 1975, quân và dân An Giang lần lược bố trí đánh địch ở nhiều nơi và chiếm được nhiều đồn bót, căn cứ của địch như: Lê Trì, Lương Phi, Ba chúc…Đến trưa ngày 30/4, Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng quân giải phóng, cả thị xã Long Xuyên ngập tràn không khí hoang mang, tình hình hổn loạn. Chiều ngày hôm ấy, Tỉnh trưởng An Giang bỏ trốn. Nhân cơ hội này, Tỉnh đoàn trưởng Bảo an và Tổng đoàn trưởng Bảo an quân Hòa Hảo (do bọn phản động đội lốt tôn giáo Lương Trọng Tường và Hai Tập cầm đầu) đã đưa lực lượng về chiến giữ dinh Tỉnh trưởng và một số cơ quan của chính quyền Sài Gòn, chốt chặn các tuyến đường vào Thị xã, ra lệnh giới nghiêm, kêu gọi binh sĩ "tử thủ". Đến 16 giờ ngày 01/5/1975, một đại đội của Trung đoàn chủ lực 101 từ Cần Thơ  đã kết hợp với các lực lượng của Tỉnh và Thị xã đánh phá các tuyến phòng ngự của địch, đến 18 giờ 30 giải phóng được thị xã Long Xuyên, lực lượng Bảo an quân Hòa Hảo đã bỏ chạy về Chợ Mới.

Tính đến ngày 30/4/1975, có hơn 5.000 binh lính từ các huyện Châu Phú, Phú Tân và thị xã Long Xuyên chạy về Tây An Cổ Tự tử thủ. Chiều ngày 03/5/1975, lực lượng Quân khu 8 đánh chiến tuyến Long Điền - Bà vệ đồng thời kêy gọi binh lính của lực lượng Bảo an ra đầu hàng, đến ngày 04/5 hàng ngàn binh lính Bảo an ra đầu hàng, nhưng còn lại khoảng 3.000 tên ngoan cố tiếp tục tử thủ. Đến ngày 06/5/1975, Quân khu đã bắn pháo binh vào sào nguyệt của địch, đồng thời đưa lực lượng tấn công vào Tây An Cổ Tự. Đến 15 giờ lực lượng Bảo an đầu hàng, nhiều tên đầu sỏ bị bắt giữ, lực lượng cách mạng thu hàng ngàn súng, hàng chục tàu chiến và lương thực của địch.

Chiến thắng 30/4 ở An Giang nói riêng là kết quả của sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta. Đó là sự vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt chỉ thị của Trung ương vào tình hình cụ thể của của Tỉnh, biết chọn đúng thời cơ phát động khởi nghĩa, biết kết hợp giữa lực lượng chính quy và lực lượng tại chỗ… và trên hết là sự phát huy được sức mạnh tổng hợp của nhân dân đã đưa An Giang cùng cả nước đi đến hòa bình, thống nhất.

Nối tiếp tinh thần ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, An Giang đi vào thời kỳ hòa bình, ổn định và phát triển. Chặn đường phát triển qua 40 năm, trải qua những bước thăng, trầm An Giang đã đạt được nhiều thành tựu và thách thức.

Tình hình An Giang 10 năm trước đổi mới (1976 - 1985):

Nhìn chung, tình hình 10 năm trước đổi mới An Giang gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Một mặt, phải lo tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, mặt khác lại phải đối đầu với chiến tranh biên giới Tây Nam nên tình hình khó khăn lại chồng chất khó khăn.

Là tỉnh có diện tích đất nông nghiệp rất lớn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, nhưng do việc thực hiện tập thể hóa ruộng đất, máy nông nghiệp, lực lượng sản xuất không được phát huy hiệu quả nên tình hình nông nghiệp, nông thôn và nông dân chậm phát triển. Tính đến năm 1986, toàn tỉnh có trên 1000 ha đất bị bỏ hoang. Tổng diện tích gieo trồng chỉ đạt 312.000 ha, trong đó có 103.000 ha sản xuất hai vụ còn lại là 01 vụ; năng suất rất thấp, lại không ổn định do chủ yếu sản xuất thủ công, thiếu kiến thức nên sản lượng chỉ đạt 861.000 tấn, sau 10 năm chỉ tăng lên 352.000 tấn (tăng 1,7%).

Đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, nhà nước phải cứu trợ; nông thôn nghèo nàn, lạc hậu; tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội diễn biến phức tạp.

Chặn đường 30 năm đổi mới - Thành tựu và ý nghĩa:

Điểm đầu tiên không thể không nói đến kết quả của việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và việc vận dụng một cách sáng tạo trong tình hình cụ thể của An Giang. Bằng nhiều chính sách đột phá, đi đầu và đã mang lại hiệu quả rõ nét, làm cho sức sản xuất đươc giải phóng, đời sống nhân dân ở thành thị và nông thôn ngày càng được khởi sắc như: Chính sách giải quyết một số vấn đề cấp bách về ruộng đất (1988); giao đất cho nông dân và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy đăng ký) từ năm 1987; chính sách khai thác, sử dụng đất đai trong tỉnh (1988); chính sách trồng và bảo vệ rừng (1992); chính sách khai thác và sử dụng đường nước phục vụ sản xuất (1991)…

Năm 1990, Tỉnh đã có chủ trương cho vay vốn ngắn hạn cho nông dân; năm 1992, Tỉnh đã có Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp (nay là Trung tâm khuyến nông). Đặc biệt, An Giang là tỉnh đi đầu trong việc thành lập Chương trình phát triển nông thôn (1992).

Ngoài ra, Tỉnh còn có các nghị quyết như: Nghị quyết số 04/NQ-TU, ngày 25/11/1992 về xây dựng và phát triển nông thôn; nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 27/6/2002 về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn thời kỳ 2001 - 2010; nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 31/7/1997 về đẩy mạnh thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo; nghị quyết 26-NQ/TU, ngày 05/8/2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Các nghị quyết đã được tỉnh ủy chỉ đạo các huyện, thị, thành quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu, phát huy được các yếu tố của lực lượng sản xuất đồng thời từng bước cải tiến quan hệ sản xuất phù hợp nên đã phát huy được vai trò của nông dân, phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, bảo vệ an ninh, quốc phòng.

Qua triển khai, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh An Giang đã đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực như: trên lĩnh vực nông nghiệp đã từng bước thực hiện cơ khí hóa, thủy lợi hóa, điện khí hóa, nông nhiệp phát triển theo hướng hiện đại, nhiều mô hình được áp dụng trong sản xuất "03 giảm 03 tăng", "01 phải 05 giảm" được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là sáng kiến kỹ thuật mới trong sản xuất lúa năm 2011. Nhờ vậy năng suất lúa tăng lên đáng kể, nếu năm 1986 chỉ đạt 3,27 tấn/ha, thì đến nay đạt 6,33 tấn/ ha cao nhất đồng bằng Sông Cửu Long trong nhiều năm qua.

Song song với việc phát triển lực lượng sản xuất, việc đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm. Đầu năm 1998, Tỉnh giao quyền sử dụng đất lâu dài cho nhân dân; trên cơ sở đất đai thuộc sở hữu toàn dân, được quyền chuyển nhượng, kế thừa, cải tạo… cùng với chính sách khai hoang, phục hóa, tạo cơ sở cho việc đổi mới, tổ chức sản xuất.

Các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các mặt hàng chủ lực trong những năm gần đây được Tỉnh quan tâm như: chuỗi giá trị lúa, gạo, chuỗi giá trị rau, màu… nổi bật trong chuỗi giá trị trong sản xuất lúa, gạo là mô hình "cánh đồng lớn" được xem là mô hình thành công nhất. Đến nay, đã có 09 doanh nghiệp tham gia với quy mô gần 40.000 ha. Cùng với mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, mô hình hợp tác xã kiểu mới được tỉnh quan tâm triển khai thực hiện và đạt được kết quả bước đầu. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Chương trình hành động số: 251/CTr-UBND về thực hiện Đề án "Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới vùng đồng bằng sông Cửu Long tại An Giang giai đoạn 2016-2020" với mục tiêu thúc đẩy phát triển bền vững, đưa hợp tác xã vào đúng bản chất của nó nhằm đem lại lợi ích cho đa số nông dân và doanh nghiệp bằng cách giảm các chi phí đầu vào, đầu ra tạo sự cạnh tranh, ổn định phát triển nông nghiệp trong thời gian tới.

Với những thành tựu nổi bật nói trên đã làm cơ sở cho các lĩnh vực khác như văn hóa, tư tưởng, an sinh xã hội, giáo dục, y tế… phát triển theo, góp phần vào sự phát triển một cách đồng bộ, làm cho bộ mặt An Giang ngày càng khởi sắc hòa vào xu thế phát triển chung của cả nước.

Đã hơn 40 năm đã trôi qua, nhưng những chiến công mà quân và nhân dân An Giang dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng đã giành được vẫn còn vang vọng trong ký ức của mỗi người. Nhắc lại quá khứ, không chỉ ôn lại kỷ niệm về một thời đã qua mà hơn hết, qua đó thế hệ hôm nay cần rút ra bài học, đó là: bằng dũng khí, mưu lược, đoàn kết thì dù khó khăn, thách thức thế nào đi nữa ta vẫn vượt qua. Ngày nay, An Giang đi cùng cả nước đã bước qua thời kỳ lịch sử mới - thời kỳ hòa bình, độc lập và phát triển với xu thế toàn cầu hóa diễn ra ngày càng nhanh chóng, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, tạo nhiều thời cơ để phát triển, song vẫn tiềm ẩn không ít nguy cơ, thách thức. Nhưng với sự quyết tâm, đoàn kết, dám nghĩ, dám làm và bằng trí tuệ nhất định thế hệ hôm nay, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng sẽ đưa An Giang vượt qua những khó khăn, thách thức tạm thời tiến lên phát triển cùng khu vực và cả nước, góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam giàu, mạnh, phồn vinh sánh vai với cường quốc, năm châu như Bác Hồ từng mong đợi.

ThS. Dương Xuân Dũng

Khoa lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Responsive image
 

 

các tin khác