Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Hội thảo khoa học cấp trường "Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Thực tiễn 30 năm đổi mới ở An Giang"

10:18 15/05/2017

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2017, chiều ngày 18/4/2017, khoa Lý luận Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức hội thảo với chủ đề " Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Thực tiễn 30 năm đổi mới ở An Giang "

Hội thảo thu hút hơn 20 bài tham luận của các tác giả trong và ngoài trường với nhiều nội dung tham luận như: một số mô hình kinh tế thị trường trên thế giới, quá trình nhận thức của Đảng ta về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang trong thời gian tới...

 

     Kết luận hội thảo, TS. Hồ Ngọc Trường- chủ tọa đánh giá cao các bài viết tham luận và khẳng định hội thảo đã làm rõ thêm nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và quá trình thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở An Giang. Những vấn đề hội thảo đặt ra như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, du lịch...các nhà khoa học cần sớm nghiên cứu để tìm ra những giải pháp để An Giang khai thác có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế, nâng cao năng lực cạnh tranh trong những năm tiếp theo.

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

các tin khác