Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính B115 niên khóa 2017

07:23 15/05/2017

Sáng ngày 07-3-2017, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức khai giảng lớp Trung cấp LL CT-HC hệ vừa làm vừa học B115 niên khóa 2017. Tham dự khai giảng gồm có: đồng chí ThS. Võ Minh Hoàng –TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; đồng chí Tô Hữu Trí - Trưởng Phòng Đào tạo; đồng chí ThS. Dương Xuân Dũng - Trưởng Khoa LLMLN-TTHCM

Lớp gồm 70 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và dự nguồn ở cơ sở thuộc huyện Thoại Sơn và Châu Thành.

 

     Chương trình học gồm: Những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương. Từ đó, nâng cao nhận thức lý luận cho người học, củng cố lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, kỹ năng, nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ ở cơ sở.

   

     Phát biểu khai giảng ThS. Võ Minh Hoàng đã gửi lời chúc mừng đến 70 học viên, yêu cầu mỗi học viên xác định mục đích động cơ học tập đúng đắn, xây dựng tư tưởng chính trị vững vàng, trau dồi nâng cao năng lực chuyên môn, tư duy sắc sảo, phối hợp tốt với chủ nhiệm nhà trường, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế để lớp học đạt được kết quả cao...

    

     Cuối buổi lễ là phần học viên phát biểu hứa hẹn và cảm ơn ./.

Responsive image
 

 

các tin khác