Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Xây dựng phiếu phản hồi từ người học ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang

09:30 29/11/2018

     Thực hiện Hướng dẫn số 09/HD-HVCT ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc lấy phiếu phản hồi từ người học, bản thân nhận thấy đây là việc làm cần thiết đối với Trường, giảng viên và người học, cụ thể:
 

     - Đối với Trường: Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường; Giúp lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo khoa có cơ sở để nhận xét, đánh giá và có kế hoạch bồi dưỡng cho giảng viên; Xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, phương pháp và phong cách giảng dạy tiên tiến; Góp phần phòng ngừa những tiêu cực trong hoạt động giảng dạy, phát hiện và nhân rộng những gương điển hình tốt trong hoạt động giảng dạy; Góp ý cho Học viện những vấn đề bất cập liên quan đến chương trình đào tạo, bồi dưỡng (nếu có) để có sự chỉnh sửa phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của người học…
 

     - Đối với giảng viên: Tạo thêm kênh thông tin giúp giảng viên tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy, hoàn thiện, phát huy năng lực giảng dạy về chuyên môn, tác phong sư phạm; Nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, mục tiêu đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường; Học hỏi những ưu điểm và rút kinh nghiệm những hạn chế của đồng nghiệp…  
 

    - Đối với người học: Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập và rèn luyện của bản thân; Đảm bảo lợi ích cho người học, tạo điều kiện để người học phản ánh tâm tư, nguyện vọng, được thể hiện chính kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên và chương trình đào tạo, bồi dưỡng...
 

    Tuy nhiên, để đạt được mục đích trên thì việc khảo sát phải đảm bảo một số yêu cầu: Công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học được tiến hành thường xuyên khi kết thúc phần học; Việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học phải đảm bảo truyền thống “tôn sư trọng đạo”, giá trị đạo đức, văn hóa trong trường chính trị; Giảng viên và người học phải hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của công tác lấy ý kiến phản hồi; Người học phải trung thực, khách quan và có thái độ đúng mực trong việc cung cấp thông tin phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên; Kết quả xử lý thông tin phản hồi từ phía người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên phải chính xác, tin cậy, tuyệt đối bảo mật và sử dụng đúng mục đích; Thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên phải được gửi kín đến lãnh đạo khoa và lãnh đạo khoa trao đổi trực tiếp với giảng viên được học viên góp ý cụ thể hoặc có kết quả thấp theo giá trị thang đo của phiếu khảo sát; Giảng viên phải tôn trọng ý kiến người học và có tinh thần cầu thị từ thông tin phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của bản thân…
 

     Sau đây là phiếu phản hồi từ người học mà bản thân đã thực hiện, rất mong sự đóng góp từ giảng viên và học viên để ngày càng hoàn thiện mẫu phiếu hơn.

PHIẾU PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC
***
Kính chào Ông, Bà!
Nhằm đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, chúng tôi lấy ý kiến phản hồi của Ông, Bà cho các nội dung liên quan đến chất lượng giảng viên (GV) và chương trình thông qua việc trả lời các câu hỏi dưới đây. Các thông tin phản hồi của Ông, Bà sẽ góp phần tích cực để nâng cao chất lượng giảng dạy của GV và chương trình.
I. Thông tin cá nhân
1. Giới tính:         nam        nữ    
2. Tuổi: ………………
3. Thâm niên công tác trong công việc hiện tại: ………………
II. Đối với giảng viên
1. Ông, Bà hãy lựa chọn và đánh dấu x vào mức độ hài lòng mà bản thân thấy phù hợp nhất về từng nội dung liên quan.

TT

Nội dung

Mức độ hài lòng / Thang đánh giá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Kiến thức của GV

1.1

Kiến thức chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Kinh nghiệm thực tiễn quản lý lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp của GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Việc thực hiện các nội quy, quy định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Thái độ ứng xử với học viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trách nhiệm của GV

3.1

GV hiểu rõ mục đích, yêu cầu của khóa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Sự chuẩn bị bài phục vụ việc giảng, thảo luận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Tư vấn, hỗ trợ hoạt động học tập của học viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Phương pháp giảng dạy của GV

4.1

Sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Truyền đạt nội dung đầy đủ, dễ hiểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Thường xuyên tương tác với người học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

Mức độ liên hệ bài học với thực tiễn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5

Sử dụng tốt các phương tiện hỗ trợ giảng dạy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6

Hướng dẫn viết thu hoạch thực tế và tiểu luận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Phương pháp và hình thức kiếm tra, đánh giá của GV

5.1

Nội dung thi phù hợp, khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Điểm thi chính xác và khách quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

GV phản hồi kịp thời về kết quả thi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2. Ông, Bà hài lòng nhất với giảng viên nào? Nêu lý do

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Ông, Bà chưa hài lòng nhất với giảng viên nào? Nêu lý do

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Những ý kiến đóng góp khác của Ông, Bà để nâng cao chất lượng giảng dạy của GV

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Đối với chương trình

1. Ông, Bà hãy lựa chọn và đánh dấu x vào mức độ hài lòng mà bản thân thấy phù hợp nhất về từng nội dung liên quan.

TT

Nội dung

Mức độ hài lòng / Thang đánh giá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Tính phù hợp của chương trình

1.1

Sự phù hợp của chương trình với mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Sự phù hợp của chương trình với học viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Thời gian thực hiện chương trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tính khoa học của chương trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Tính chính xác của nội dung chương trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Tính cập nhật của nội dung chương trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tính cân đối

3.1

Giữa nội dung chương trình với thời gian khóa đào tạo, bồi dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Giữa các chuyên đề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Giữa nội dung lý thuyết và thảo luận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tính ứng dụng của chương trình

4.1

Mức độ đáp ứng của chương trình với nhu cầu của học viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Mức độ đáp ứng của chương trình với yêu cầu thực tiễn công việc của học viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Hình thức của chương trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Nội dung được trình bày khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Sử dụng ngôn ngữ chính xác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

Chất lượng sách giáo khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Những ý kiến đóng góp khác của Ông, Bà để nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cám ơn sự hợp tác của Ông, Bà./.

 

Trần Kim Hoàng - Khoa Nhà nước và Pháp luật

 

 

 

 

Responsive image
 

 

các tin khác