Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Góp phần tìm hiệu quan điểm Hồ Chí Minh về những phẩm chất của công an Nhân Dân

04:03 19/04/2017

 Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, Người lãnh tụ của Đảng, của nhân dân ta, là người Cha kính yêu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói riêng. Sinh thời, Người luôn quan tâm chăm lo, giáo dục, rèn luyện người công an cách mạng và lãnh đạo tổ chức, xây dựng bộ máy công an nhân dân một cách trực tiếp, toàn diện. Mặc dù bận trăm công nghìn việc vì đại sự của đất nước, song Người vẫn dành nhiều thời gian đến tham dự, nói chuyện tại các hội nghị lớn của ngành công an; viết thư thăm hỏi, động viên, dặn dò các đơn vị công an; biểu dương những tấm gương tiêu biểu, những thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ trật tự, trị an xã hội của ngành và của toàn dân. Cách nhìn nhận, đánh giá về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân cũng như cách thức lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức và xây dựng ngành, về nguyên tắc và phương pháp làm việc và những lời dạy của Hồ Chí Minh đối với công an nhân dân đã hợp thành tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân Việt Nam. Đó vừa là kho tri thức và kinh nghiệm vô giá về lý luận vừa là kho tri thức to lớn, có ý nghĩa tiền đề và là kim chỉ nam định hướng mọi hoạt động, mọi mặt công tác giúp cho Công an nhân dân Việt Nam từng bước khắc phục khó khăn, không ngừng lớn mạnh, ngày càng trưởng thành và phát triển toàn diện; làm nên những chiến công to lớn, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

 

     Trong các tác phẩm của mình, Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề cập đến tư cách của con người, của tổ chức cách mạng. Tùy từng đối tượng, từng mối quan hệ của mỗi người trong xã hội mà Người có những yêu cầu, đòi hỏi cụ thể, phù hợp với vị trí người đó. Năm 1948, giữa những bộn bề công việc cấp bách của Đảng, Chính phủ khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra gay go, quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII về  “Tư cách người Công an cách mệnh”. Người nêu những phẩm chất đạo đức và tư cách người Công an cách mạng phải có là:

 

     “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

 

     Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

 

     Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

 

     Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

 

     Đối với công việc, phải tận tụy.

 

     Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo” .

 

     Sáu điều về tư cách của người công an cách mệnh là một đòi hỏi cần thiết, bắt buộc về phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, tác phong hoạt động của người cách mệnh nói chung, người công an nói riêng.

 

     Những lời dạy của Người cụ thể, thiết thực, không mang tính giáo điều mà lại thẩm thấu vào suy nghĩ, tư tưởng, lối sống của từng đồng chí, chiến sĩ.

 

     Trước hết là về đạo đức của người chiến sĩ công an. Đạo đức là gốc của người cách mạng, là thước đo nhân cách, là phẩm chất căn bản mang tính đặc trưng của mỗi con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, đạo đức của người cán bộ, chiến sĩ công an là cần, kiệm, liêm, chính. Đây là phẩm chất quan trọng đầu tiên, bao trùm toàn bộ tư cách người công an cách mạng xuất phát từ nhận thức về nhiệm vụ đặc thù của công tác công an và yêu cầu xây dựng nhân cách, phẩm chất mang tính đặc trưng của người cán bộ công an nhân dân. Cần, kiệm, liêm, chính không phải là một khẩu hiệu mà là một việc làm thiết thực hằng ngày mỗi người phải tu dưỡng, rèn luyện. Đạo đức của người công an trước hết là đạo đức làm người, biểu hiện ở lòng yêu thương, quý trọng, nâng đỡ con người, thấu tình đạt lý, sống với nhau có nghĩa có tình, có lòng nhân ái, giúp đỡ đồng đội, đồng chí, đồng sự, là những người cùng công tác, cùng chung chí hướng, cùng phấn đấu cho lý tưởng, sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc; mở rộng ra là những người cùng chung vai gánh sức với lực lượng công an trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

     Yêu cầu thứ hai Hồ Chí Minh đưa ra đối với lực lượng công an nhân dân là phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Chính phủ. Bởi lẽ, Chính phủ của ta là Chính phủ của nhân dân, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Do vậy, trung thành với Chính phủ cũng có nghĩa là trung thành với Đảng, với nhân dân. Tháng 3-1959, tại buổi lễ thành lập Công an nhân dân vũ trang, Bác nói: “Công an nhân dân vũ trang, hay là quân đội cũng thế, phải phục tùng sự lãnh đạo của Đảng từ trên xuống dưới” . Công an nhân dân là công cụ chuyên chính sắc bén của nhà nước xã hội chủ nghĩa, có nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Tuyệt đối trung thành với Chính phủ là một trong những yêu cầu hàng đầu không thể thiếu trong phẩm chất của người chiến sĩ công an. Nhiệm vụ của lực lượng công an là bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân; đây được coi là nhiệm vụ có tính chính trị cao, đòi hỏi mỗi chiến sĩ không những phải chăm lo rèn luyện và thực hành kỹ năng chuyên môn mà còn phải nâng cao nhận thức chính trị của mình. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Muốn làm người cán bộ hoàn toàn thì cán bộ chuyên môn phải hiểu chính trị, cán bộ chính trị phải hiểu chuyên môn. Nếu chỉ hiểu một bên là cán bộ què” . Trung thành với Đảng và Chính phủ không chỉ phản ánh sự trung thành thuần túy, là lương tâm, trách nhiệm mà còn phản ánh nhãn quan chính trị nhạy bén của người chiến sĩ công an như Hồ Chí Minh đã nói: Công tác công an phải gắn chặt với đường lối chính trị của Đảng. Nếu thoát ly đường lối chính trị của Đảng thì dù khéo mấy cũng không đạt kết quả. Nắm vững và nghiêm túc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước là biểu hiện cao nhất của lòng trung thành với Chính phủ.

 

     Đối với công việc được giao, Hồ Chí Minh yêu cầu người công an nhân dân phải hết lòng. Điều đó có nghĩa là phải thật sự toàn tâm, toàn ý, tận tụy với công việc. Yêu cầu này xuất phát từ yếu tố đối tượng đấu tranh của lực lượng công an là bọn phản cách mạng và bọn tội phạm hình sự nguy hiểm. Hồ Chí Minh nhiều lần nhắc nhở thái độ của người công an đối với công việc, không nên suy bì, tị nạnh lương cao lương thấp, tính toán tiền đồ hơn thiệt. Làm người công an là phải toàn tâm, toàn ý, hết lòng hết sức cho công việc. Người công an là người cán bộ cách mạng gương mẫu, cần phải luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ đạo đức nghề nghiệp trước Đảng, trước dân ở mọi nơi, mọi lúc.

 

     Thứ tư, yêu cầu về năng lực chuyên môn. Đối với mỗi chiến sĩ công an, Hồ Chí Minh không bàn cụ thể hoặc đưa ra những tiêu chuẩn về tài, trí, trình độ chuyên môn và sự hiểu biết nghiệp vụ của người công an, nhưng Người đã nêu ra những tiêu chí chung, đó là: phải luôn nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, phải làm cho công tác công an gắn chặt với đường lối chính trị của Đảng, đi đúng đường lối chính trị, tuyệt đối không được thoát ly đường lối, phải có kế hoạch chu đáo, phải dự đoán trước được diễn biến của tình hình…Đối với một số lực lượng công an có nhiệm vụ đặc thù như công an cảnh vệ, Hồ Chí Minh đưa ra những tiêu chuẩn cụ thể: phải biết giỏi võ; phải khỏe; phải bắn súng giỏi, bơi giỏi, chèo thuyền giỏi…còn đối với cán bộ tình báo, Hồ Chí Minh chỉ ra bốn đức tính phải có là bí mật, cẩn thận, khôn khéo, kiên nhẫn, cần phải tuyệt đối tẩy sạch những chứng bệnh khoe khoang, ba hoa, cẩu thả, hấp tấp.

 

     Cuối cùng, đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Là công an nhân dân, mang bản chất nhân dân, vì vậy, kính trọng, lễ phép với nhân dân luôn là quan điểm, là thái độ cách mạng, là nguyên tắc xử thế của người công an cách mạng. Kính trọng, lễ phép của công an đối với nhân dân có nhiều nội dung cụ thể, sâu sắc. Trước hết là phải vì lợi ích của nhân dân mà phục vụ với tinh thần phải đặt lợi ích nhân dân lên trên hết, lấy niềm vui của nhân dân làm lẽ sống của mình. Trong thư gửi Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ V ngày 15-1-1950, Bác căn dặn: “Xây dựng bộ máy Công an nhân dân. Tức là phải có tinh thần phục vụ nhân dân, là bạn dân…” . Quan tâm đến đời sống của nhân dân thì dân sẽ theo ta, người công an được lòng dân thì sẽ không có trở ngại nào không thể vượt qua được. Kính trọng, lễ phép với nhân dân không phải chỉ dừng lại ở thái độ, cách xử sự, quý trọng, tôn kính với nhân dân mà sự kính trọng, lễ phép đó phải được thể hiện bằng hành động cụ thể. Cần chống lại những biểu hiện của tư tưởng quan liêu, hách dịch, coi mình là “quan cách mạng” muốn làm gì cũng được; ngược lại, phải có thái độ cầu thị, lắng nghe dân, học hỏi ở dân. Lời dạy “đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép” của Hồ Chí Minh đối với công an nhân dân vừa là sự kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vừa là những kinh nghiệm rút ra từ cuộc sống, từ thực tiễn hoạt động bền bỉ, gian lao của Người. Dựa vào nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân vừa là đường lối, là biện pháp rất cơ bản, vừa là nhân cách, lẽ sống, lý tưởng của người chiến sĩ công an nhân dân.

 

     Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng những lời chỉ dạy của Người đối với Công an nhân dân vẫn mang tính thời sự, còn nguyên vẹn giá trị và là bài học quý báu đối với Lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những lời dạy của Bác là định hướng cơ bản, ngọn đuốc soi đường cho mọi hành động của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, đồng thời là chuẩn mực về đạo đức, nhân cách mà mỗi cán bộ, chiến sĩ công an dù ở bất kỳ cương vị công tác nào cũng phải rèn luyện, phấn đấu, thực hiện.

 

     Thế kỷ XXI, thế giới đang và sẽ có những biến đổi sâu sắc. Khoa học và công nghệ với những bước tiến nhảy vọt. Kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình phát triển của lực lượng sản xuất. Toàn cầu hóa là một xu thế tất yếu, khách quan, lôi cuốn ngày càng nhiều nước tham gia trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội với cả những mặt tích cực và tiêu cực, vừa hợp tác vừa đấu tranh. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá nước ta về mọi mặt, làm nhằm mất vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn xã hội và đối với công an nhân dân; xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, gây rối trật tự, an toàn xã hội. Không những thế, hoạt động của bọn tội phạm hình sự khác cũng đang diễn biến hết sức phức tạp. Hơn bao giờ hết, hiện nay, việc nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết. Công tác nghiên cứu, kế thừa và phát triển tư tưởng của Người đối với công an nhân dân trong thời kỳ mới sẽ góp phần không nhỏ quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững ổn định an ninh, trật tự của đất nước, tạo điều kiện tiên quyết cho thắng lợi của toàn bộ sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo./.

 

Tài liệu tham khảo:

1. Hồ Chí Minh (2011): Toàn tập, Tập 6, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Hồ Chí Minh (2011): Toàn tập, Tập 8, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

3. Hồ Chí Minh (2011): Toàn tập, Tập 12, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

4. Thượng tướng, GS. TS. Tô Lâm (2016): Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

 

 

Nguyễn Xuân Mỹ - Khoa lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

các tin khác