Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Bản tin pháp luật mới

06:22 02/07/2019

 1. Tỉnh An Giang là 01 trong 12 tỉnh, thành đã được chọn để thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2019. Cụ thể:

Theo Kế hoạch thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định 1793/QÐ-BVHTTDL ngày 17/5/2019 của Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch.

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình bao gồm 04 tiêu chí ứng xử:

- Tiêu chí ứng xử vợ chồng: Chung thủy; Nghĩa tình.

- Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu; Yêu thương.

- Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo; Lễ phép.

- Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận; Chia sẻ.

12 địa phương được chọn thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2019 gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cao Bằng, Lào Cai, An Giang, Thừa Thiên - Huế, Yên Bái, Đăk Lắk, Lâm Đồng, Thái Bình, Bình Thuận và Quảng Ninh. Như vậy, nhân “Ngày gia đình Việt Nam” 28/6 và các tháng tiếp theo, tỉnh An Giang và các địa phương nêu trên cần tiến hành các công việc như:

- Tổ chức phát động đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí.

- Tuyên truyền trên đài phát thanh địa phương và trên pano, áp phích tại địa bàn xã/phường chọn mô hình thí điểm.

- Tổ chức sinh hoạt cộng đồng tại mô hình chọn thí điểm.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Bộ tiêu chí.

Quyết định 1793/QÐ-BVHTTDL chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 17/5/2019.

2. Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Ngày 17/6/2019, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 15/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Theo đó, thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 như sau:

- Cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/01/2020;

- Cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 01/3/2020;

- Cấp tỉnh hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/4/2020;

- Cả nước và các vùng kinh tế - xã hội hoàn thành trước ngày 16/6/2020;

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoàn thành và gửi kết quả cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 16/01/2020 để tổng hợp, báo cáo; gửi kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16/4/2020.

Việc thực hiện kiểm kê đất đai được thực hiện kể từ ngày 01/8/2019 với số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 được tính đến ngày 31/12/2019.

             Chỉ thị 15/CT-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Vũ Quang Hưng - Khoa Nhà nước và pháp luật

các tin khác