Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Sinh hoạt khoa học khoa Lí luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

02:03 03/05/2017

Thực hiện theo Kế hoạch hoạt động của giảng viên Khoa Lí luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2012, Khoa đã tổ chức 02 buổi sinh hoạt khoa học vào ngày 11/12 và 18/12/2012 do đồng chí Th.s Lê Phát – Trưởng khoa thực hiện cùng với sự tham dự của toàn thể thành viên trong Khoa.

08 giờ sáng, ngày 11/12, sinh hoạt các nội dung về Tình hình bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2012 và Những thông tin về Đại hội thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012. 08 giờ sáng, ngày 18/12, sinh hoạt các nội dung về Di sản văn hóa Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hóa. Sau phần trình bày của đồng chí Trưởng Khoa, đồng chí đã gợi ý cho các thành viên tham dự đặt ra những vấn đề thắc mắc, các thành viên thảo luận trao đổi và cuối cùng đi đến thống nhất quan điểm cho cả Khoa. Qua 02 buổi sinh hoạt, các thành viên trong Khoa đã được cập nhật thêm những kiến thức mới rất thiết thực để từ đó mỗi giảng viên tùy vào tình hình thực tế bài giảng mà vận dụng vào cho phù hợp.

Responsive image
 

 

Ban Biên tập

các tin khác