Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Bản tin pháp luật tháng 7

03:40 03/08/2019

 1. Kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch Trung ương và địa phương

Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn 2823/BTP-CNTT ngày 29/7/2019 về kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch.

Theo đó, đã kết nối thành công Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch với Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương. Do vậy:

- Các tỉnh, thành có thể kết nối chuyển dữ liệu hồ sơ đăng ký hộ tịch của công dân trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung của địa phương sang Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp để xử lý.

 - Các tỉnh, thành có thể trích xuất các dữ liệu hộ tịch đã được địa phương cập nhật trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính theo thẩm quyền.

Các địa phương (huyện, xã) có nhu cầu kết nối hệ thống, phần mềm của địa phương mình với Hệ thống của Bộ Tư pháp, thì đề nghị UBND tỉnh, thành phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện.

2. Cán bộ xã đã nghỉ việc được tăng mức trợ cấp hàng tháng

Theo Thông tư 09/2019/TT-BNV ngày 14/6/2019 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc thì mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2019 của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc cụ thể như sau:

- Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: 1.974.000 đồng/tháng x 1,0719 = 2.116.000 đồng/tháng (tăng 142.000 đồng/tháng so với quy định hiện hành).

- Cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 1.910.000 đồng/tháng x 1,0719 = 2.048.000 đồng/tháng (tăng 138.000 đồng/tháng).

- Các chức danh còn lại: 1.768.000 đồng/tháng x 1,0719 = 1.896.000 đồng/tháng (tăng 128.000 đồng/tháng).

Mức trợ cấp mới này tăng thêm 7,19% trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019.

3. Tra cứu thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng tin nhắn

Từ ngày 01/8/2019 mỗi người có thể tự tra cứu thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của bản thân bằng tin nhắn. Cụ thể, cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 330/CNTT-PM ngày 03/4/2019 và Thông báo cung cấp dịch vụ tin nhắn trong lĩnh vực BHXH, BHYT sau đây:

1. Tra cứu thời gian tham gia BHXH

- Cách 1:  BH<dấu cách>QT<dấu cách>Mã số BHXH gửi 8079 (Cưới phí 1.000 đồng/tin nhắn)

Ví dụ: Soạn BH QT 0110129425 gửi 8079

- Cách 2:  TC<dấu cách>BHXH<dấu cách>Mã số BHXH   gửi đến 8179 (Cưới phí 1.500 đồng/tin nhắn).

Ví dụ: Soạn TC BHXH 0110129425   gửi đến 8179

2. Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT

- Cách 1:   BH<dấu cách>THE<dấu cách>Mã thẻ BHYT     gửi 8079

Ví dụ: Soạn   BH THE HC4010110129425   gửi 8079

        - Cách 2:   TC<dấu cách>BHYT<dấu cách>Mã thẻ BHYT gửi đến 8179

Ví dụ: Soạn TC BHYT HC4010110129425   gửi 8179

3. Tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ

- Cách 1:   BH<dấu cách>HS<dấu cách>Mã hồ sơ gửi 8079

Ví dụ: Soạn BH HS 04486.G/2019/08708 gửi 8079

- Cách 2:   TC<dấu cách> HS<dấu cách>Mã hồ sơ gửi 8179

Ví dụ: Soạn TC HS 04486.G/2019/08708 gửi 8179

4. Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo năm

- Cách 1:  BH<dấu cách>QT<dấu cách>Mã số BXHH<dấu cách>{Từ năm}<dấu cách>{Đến năm}    gửi 8079

Ví dụ: Soạn BH QT 0110129425 2017 2018  gửi 8079

- Cách 2:   TC<dấu cách>BHXH<dấu cách>{mã số BHXH}<dấu cách>{từ năm}<dấu cách>{đến năm}  gửi đến 8179.

Ví dụ: Soạn TC BHXH 0110129425 2017 2018 gửi 8179

5. Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian

- Cách 1:    BH<dấu cách>QT<dấu cách>Mã số BXHH<dấu cách>{Từ tháng – năm}<dấu cách>{Đến tháng – năm} gửi 8079

Ví du: Soạn   BH QT 11012942 012017 022018 gửi 8079

- Cách 2:   TC<dấu cách>BHXH<dấu cách>{mã số BHXH}<dấu cách>{từ năm}<dấu cách>{đến năm}     gửi đến 8179.

Ví du: Soạn   TC BHXH 11012942 012017 022018 gửi 8179

Hình ảnh minh họa theo thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Vũ Quang Hưng - Khoa Nhà nước và Pháp luật

các tin khác