Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

CẬP NHẬT VĂN BẢN MỚI

01:53 29/08/2017

  1. Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 151/QĐ-TANDTC về Kế hoạch triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi Bộ luật hình sự 2017 và Nghị quyết 41/2017/QH14 với một số nội dung sau:

- Đảm bảo thống nhất áp dụng BLHS 2015 và Nghị quyết 41:

+ Áp dụng thống nhất trong xét xử các quy định “gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, “số lượng lớn”, “giá trị lớn”, … và các điểm khác tại BLHS;

+ Hủy bỏ, sửa đổi và ban hành kịp thời các văn bản liên quan cho phù hợp với BLHS;

+ Đề xuất các bản án, quyết định chuẩn mực để phát triển thành án lệ;

- Về công tác giải quyết các vụ án hình sự:

+ Rà soát các vụ án hình sự đang thụ lý, giải quyết; nếu thuộc Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 41 thì chuyển từ tử hình sang chung thân, miễn chấp hành toàn bộ hình phạt hoặc đình chỉ vụ án;

+ Phối hợp với VKSND để làm thủ tục chuyển hình phạt theo Nghị quyết 41;

- Tuyên truyền, phổ biến BLHS;

Xem thêm chi tiết tại Quyết định 151/QĐ-TANDTC (có hiệu lực từ ngày 09/8/2017).

2.Ngày 13/7/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 71/2017/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020.

Theo đó, trong năm 2018, tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương để điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm theo quy định; cụ thể như sau:

- Các bộ, cơ quan trung ương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao, tiết kiệm chi thường xuyên và phấn đấu tăng nguồn thu sự nghiệp để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

- Các địa phương sẽ sử dụng các nguồn sau để ưu tiên thực hiện cải cách tiền lương:

+ Tiếp tục cơ chế tiết kiệm 10% chi thường xuyên.

+ 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương.

+ Yêu cầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có nguồn thu được giao tự chủ phấn đấu tăng thu cùng với lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí vào giá dịch vụ.

Xem thêm tại Khoản 7 Điều 11 Thông tư 71/2017/TT-BTC (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2017).

HUỲNH TUYẾT PHƯỢNG

Responsive image
 

 

các tin khác