Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xuất phát từ con người, vì sự phát triển con người

01:50 30/06/2017

     Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị,  Ngày 15 - 5 - 2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05 - CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đây là một Chỉ thị không chỉ có ý nghĩa lý luận mà còn có cả ý nghĩa về mặt thực tiễn vô cùng sâu sắc thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp...
 

     Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chỉnh thể, tạo nên nhân cách mẫu mực Hồ Chí Minh, là các mặt có liên quan chặt chẽ với nhau. Nói đến phong cách Hồ Chí Minh là nói đến những đặc trưng giá trị, mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh, gắn liền với nhân cách, đạo đức trong sáng của Hồ Chí Minh.
 

     Hồ Chí Minh là một tấm gương lớn về đạo đức cách mạng không chỉ đối với nhân dân Việt Nam mà cả nhân dân thế giới noi theo. Vì thế, chúng ta học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là vấn đề thường xuyên, liên tục đối với mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Nhưng không phải ai cũng cho rằng trong điều kiện kinh tế thị trường sống động, nhịp sống hối hả bởi những lo toan, tính toán làm ăn, được thua, lỗ lãi...lại ngồi nói với nhau về học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là thiết thực và cần thiết. Nhưng chính trong những điều kiện như vậy chúng ta lại càng cần phải nghiên cứu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.
 

     Trong kho tàng tri thức của Hồ Chí Minh, vấn đề đạo đức là một trong những vấn đề đã tác động sâu sắc đến sự phát triển của đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân, sự phát triển toàn diện của đất nước. Ở Hồ Chí Minh là sự hội tụ những giá trị đạo đức, văn hóa dân tộc, đức khoan dung, lòng nhân ái, ý chí kiên cường, những đạo lý của con người Việt Nam với chủ nghĩa Mác - Lênin chân lý của thời đại và tinh hoa văn hóa của nhân loại. Vì thế, cái tụ lại, ngưng kết ở Hồ Chí Minh luôn mang một phong cách rất Việt Nam, đầy tính nhân văn, rất giản dị, gần gũi nhưng cũng rất sâu sắc, mới mẻ, hiện đại và cách mạng. Người vĩ đại, nhưng lại gần gũi với mọi người, với nhân dân lao động. Ở Người, cái vĩ đại, cao cả được thể hiện thông qua cái bình thường, giản dị. Có thể nói, cái bình thường, giản dị ấy phản ánh cái cốt lõi tâm hồn của Người đối với hạnh phúc của con người, tương lai của dân tộc và nhân loại. Nói như đồng chí Phạm Văn Đồng nói: Hồ Chí Minh cao cả mà không xa, mới mà không lạ, lớn mà không làm ra vĩ đại, soi sáng mà không làm choáng ngợp. Người luôn khiêm tốn và giản dị, Người không bao giờ tự đặt mình cao hơn nhân dân, dân tộc và sự nghiệp cách mạng của Đảng.
 

     Hồ Chí Minh sống trong lòng quần chúng nhân dân không chỉ về mặt lý luận mà còn được thể hiện bằng những hành động thực tiễn của Người đối với nhân dân luôn đầy triết lý nhân văn. Vì thế chúng ta phải học tập đạo đức, phong cách của Người từ những việc làm cụ thể nhất.
 

     Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trước hết biểu hiện ở tấm lòng yêu thương con người, thương yêu nhân dân hết sức bao la và sâu sắc, đó chính là " Ôm cả non sông một kiếp người", Người chỉ cho đi không để lại gì cho mình, quan tâm chăm lo cho tất cả mọi người nâng niu tất cả, chỉ quên mình. Suốt cuộc đời Bác chỉ nghĩ đến giải phóng những người lao động cần lao, nghĩ đến nhân dân mình, dân tộc mình. Bác chu tất với mọi người, mọi việc, lo từ việc nhỏ bình thường đến việc đại sự quốc gia. Quan tâm từ miếng ăn cho người nghèo đến sự thái bình cho dân tộc. Bác của chúng ta không chỉ lo toan của vị chủ tịch nước với dân mà còn là tình thương yêu con người với con người. Bác dõi theo sự tiến bộ của cán bộ từ học hành, công tác đến các mối quan hệ với dân; thương yêu giúp đỡ những người yếu, người có hoàn cảnh khó khăn... Hồ Chí Minh nói rõ, lòng thương yêu của tôi đối với nhân dân và nhân loại không bao giờ thay đổi.
 

     Tình người ở Hồ Chí Minh được thể hiện ngay trong cuộc sống của Người, sống một cuộc sống khiêm tốn, giản dị, sống cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, không hiếu danh, không kiêu ngạo, giàu lòng hy sinh, ít lòng ham muốn vật chất. Những đức tính ấy là tấm gương vô cùng cao quý của Người suốt đời hy sinh vì dân, vì nước. Đây cũng chính là cái gốc của người cách mạng. Vì thế, mỗi chúng ta cần phải thực sự noi theo đức tính cao quý ấy của Người, thực sự vì dân, vì nước, chăm lo thực sự cho đời sống của nhân dân. Cụ thể là, mỗi cán bộ, đảng viên phải làm tốt chức trách, nhiệm vụ được cơ quan phân công.
 

     Cùng với những giá trị đạo đức nhân văn, khiêm tốn, giản dị, trong sáng, tôn trọng dân là tư tưởng vị tha, khoan dung cao cả của Hồ Chí Minh. Học Bác về lòng nhân ái, khoan dung. Theo Bác lòng nhân ái, khoan dung là thể hiện tình con người với con người trong cuộc sống, biết yêu thương, tôn trọng con người, biết hy sinh vì người khác và phải khoan dung độ lượng với mọi người. Bác quý trọng nhân cách con người, dù đó là ai, tầng lớp nào, bên Bác dẫu một lần ai cũng cảm thấy giá trị của cuộc đời nâng lên. Bác không bao giờ nói "cho" mà chỉ nói "biếu cô", "biếu chú", "tặng cô", "tặng chú"... Bác không ngồi nghe khi người khác đứng nói, sẵn có ghế Bác mời cùng ngồi, nếu không có ghế thì cùng đứng hoặc khi có chút quà ngon, Bác không dành riêng cho mình, mà dẫu ít Bác cũng chia đều cho anh em phụ vụ. Bác bảo: ít cũng phải chia đều, mỗi người hưởng một ít. Bác không quan niệm "lộc bất tận hưởng" một cách máy móc, mà xuất phát từ tấm lòng quý trọng con người. Bác cho rằng, người cách mạng cũng phải có lòng nhân ái, khoan dung, biết yêu thương, biết chia sẻ, tôn trọng con người nói chung và người dân nói riêng. Đức khoan dung ở Hồ Chí Minh còn là sự thừa nhận người khác, thừa nhận những giá trị riêng của người khác. Cả cuộc đời Người là sự phấn đấu quên mình để cho nhân loại, dân tộc được sống trong hòa bình, tự do và hạnh phúc. Vì thế, Bác yêu cầu cán bộ, đảng viên phải hết lòng, hết sức, tận tâm phục vụ nhân dân " Việc gì có lợi cho dân, thì phải làm cho kỳ được. Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh".
 

     Trong xã hội, xã hội nào cũng thế sống khiêm tốn, giản dị là đạo lý cao đẹp nhất người đời luôn kính trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người tiêu biểu cho hình mẫu ấy. Khi nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, Bác sống cuộc đời một vị Chủ tịch nước, nhưng mỗi người chúng ta đều thấy một phần cuộc đời  mình trong đó, bởi vì, Bác là hiện thân cốt cách dân tộc, là cái chung trong mỗi cái riêng.
 

     Vì vậy, học tập đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là có ý nghĩa thiết thực nhất để mỗi chúng ta tự suy ngẫm và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ đảng viên mà nhân dân giao phó. Phải tự phấn đấu trở thành là "đầy tớ", là "công bộc" thực sự của nhân dân.
 

Tài liệu tham khảo:
1. Minh triết Hồ Chí Minh; Vũ Ngọc Khánh; nxb VHTT; Hà nội; 1999
2. Hồ Chí Minh chân dung đời thường; Bá Ngọc; nxb lao động; Hà nội; 2004
3. Giá trị cơ bản về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; Trần Quang Nhiếp, Nguyễn văn Sáu; nxb CAND; Hà nội; 2008

Nguyễn Thị Hồng
Khoa lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

các tin khác