Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A81 niên khóa 2018

04:23 09/03/2018

Sáng ngày 28/02/2018, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ tập trung A81 niên khoá 2018. Đồng chí ThS. Lê Văn Bền - Phó Hiệu trưởng trường cùng đại diện các Phòng Khoa đã đến dự.

     Lớp học có 50 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và dự nguồn ở cơ sở thuộc 4 huyện, thị: Châu Thành, Châu Đốc, Phú Tân, Tân Châu.
 

     Chương trình học gồm 7 phần: Những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân và phần Tình hình, nhiệm vụ của địa phương. Từ đó, nâng cao nhận thức lý luận cho người học, củng cố lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, kỹ năng, nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ ở cơ sở.
 

     Phát biểu Khai giảng lớp học đ/c ThS. Lê Văn Bền đã chúc mừng đến toàn thể 50 học viên, nêu rõ tầm quan trọng của việc đào tạo cán bộ cấp cơ sở; nhắc nhỡ mỗi cá nhân học viên cần xác định đúng đắn mục đích, thái độ, động cơ học tập; phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác học tập; chấp hành nội quy quy chế của nhà trường; tích cực tham gia các hoạt động phong trào do nhà trường tổ chức...
 

    Cuối buổi lễ là phần học viên phát biểu hứa hẹn và cảm ơn./.
 

Ph Đông t/h.

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

các tin khác