Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Danh sách điểm tiểu luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B106

03:40 20/04/2017

DANH SÁCH ĐIỂM TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH B106

   

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

NỘI DUNG ĐỀ TÀI

ĐIỂM

1

Dương Thị Tuyết Đông
0917 288345

1979

Văn phòng Huyện ủy An Phú.

Giải pháp nâng cao đạo đức, năng lực của cán bộ công chức ở Văn phòng Huyện ủy An Phú đến năm 2020.

8.0

2

Nguyễn Thị Hồng Tươi
0982 115337

1987

Đảng ủy thị trấn Long Bình.

Giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở thị trấn Long Bình, huyện An Phú đến năm 2020.

8.0

3

Nguyễn Văn Đàn
0973 934853

1991

UBND xã Phước Hưng.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin ở xã Phước Hưng hiện nay - Thực trạng và giải pháp.

8.5

4

Lê Lao Động
01234 540583

1985

Trường Tểu học C Phú Hội.

Xây dựng phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Trường Tiểu học C Phú Hội, huyện An Phú hiện nay - Thực trạng và giải pháp.

8.0

5

Lê Nhân Hòa
0949 678774

1984

Trường Mẫu giáo Phú Hội.

Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Trường Mẫu giáo Phú Hội, huyện An Phú hiện nay - Thực trạng và giải pháp.

8.0

6

Nguyễn Tuấn Anh
0916 194934

1979

Trường THCS thị trấn An Phú.

Nâng cao chất lượng dạy học ở Trường THCS thị trấn An Phú hiện nay - Thực trạng và giải pháp.

8.0

7

Nguyễn Thị Tuyết Thi
0946 457475

1982

Trường tiểu học A An Phú.

Nâng cao chất lượng dạy và học ở Trường tiểu học A An Phú hiện nay - Thực trạng và giải pháp.

7.5

8

Lâm Thái Toàn
0972 666009

1991

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện An Phú.

Chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng ở xã Khánh An, huyện An Phú hiện nay - Thực trạng và giải pháp.

8.0

9

Trang Lữ Thế Phương
0913 171313

1977

Công an huyện An Phú.

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông ở huyện An Phú.

8.0

10

Trần Thị Thủy
01686 005009

1983

Trường Mẫu giáo Phú Hữu.

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trường Mẫu giáo Phú Hữu đến năm 2020.

7.0

11

Võ Thị Hoa Mai
0948 801080

1986

UBND xã Vĩnh Lộc.

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật ở xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú hiện nay - Thực trạng và giải pháp.

8.0

12

Dương Thị Thúy Duy
0975 216929

1989

UBND xã Phú Hữu, huyện An Phú.

Thực hiện cải cách hành chính ở UBND xã Phú Hữu, huyện An Phú hiện nay - Thực trạng và giải pháp.

8.0

13

Trần Thị Bích Phương
0917 457234

1987

Quỹ Tín dụng An Phú.

Công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở thị trấn An Phú, huyện An Phú hiện nay - Thực trạng và giải pháp.

7.5

14

Trương Thanh Tùng
0919 707978

1985

UBND thị trấn Long Bình.

Đảng bộ thị trấn Long Bình lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng hiện nay - Thực trạng và  giải pháp.

8.0

15

Huỳnh Chánh Trung
0984 202273

1978

Trường THCS Phước Hưng.

Giải pháp nâng cao chất lượng các quyết định lãnh đạo, quản lý ở Trường THCS Phước Hưng, huyện An Phú đến năm 2020.

7.0

16

Thái Hoàng Để
0918 370930

1977

Bệnh viện An Phú.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Bệnh viện An Phú hiện nay - Thực trạng và giải pháp.

8.0

 

 

Phòng Đào tạo

các tin khác