Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

10:35 07/04/2021

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, chiều 06/4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, với 93,13% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đối với bà Võ Thị Ánh Xuân. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ An Giang trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử đồng chí Võ Thị Ánh Xuân:

 

 Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Họ và tên : VÕ THỊ ÁNH XUÂN

- Ngày sinh: 08/01/1970   -  Nam/Nữ: Nữ   -   Dân tộc: Kinh.

- Quê quán: Xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Ngày vào Đảng: 20/12/1994    -   Ngày chính thức: 20/12/1995.

- Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12.

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Khoa học, ngành Sư phạm Hóa học; Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công.

+ Lý luận chính trị: Cử nhân.

+ Ngoại ngữ: Anh văn B1.

- Khen thưởng: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2009, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2015; Huân chương lao động hạng Nhì năm 2020.

- Kỷ luật: Không.

- Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI.

- Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII.

- Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

- Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

9/1992 - 7/1996:

Giáo viên Trường Phổ thông Trung học Mỹ Thới, Thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang.

8/1996 - 7/2001:

Chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

8/2001 - 8/2010:

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh từ tháng 12/2005 đến tháng 10/2010).

8/2010 - 10/2010:

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang.

11/2010 - 01/2011:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang.

02/2011 - 01/2013

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu.

02/2013 - 11/2013:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

12/2013 - 01/2016:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

01/2016 - 7/2016:

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Từ 7/2016 đến nay:

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh An Giang. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ 06/4/2021

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV được bầu làm Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

các tin khác