Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Đại thắng mùa Xuân 1975 ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay

08:34 27/04/2023

Chiến thắng 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Quân và dân ta đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.

ThS. Đỗ Thanh Nhàn

Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật

Đại thắng mùa xuân năm 1975, như nhận định của Đảng ta là một sự kiện quan trọng có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc, làm nức lòng bạn bè và nhân dân tiến bộ khắp năm châu bốn biển. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (tháng 12/1976) đánh giá: “Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”(1). Hay đánh giá của đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Trong quá trình cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, ba cái mốc chói lọi bằng vàng: Tổng khởi nghĩa tháng Tám, chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến thắng mùa xuân 1975, đại thắng mãi mãi sáng ngời trong sử sách. Nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kì tưởng chừng không thể làm được giữa thế kỷ XX. Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế kém phát triển, đánh thắng những cường quốc, đế quốc chủ nghĩa chủ yếu bằng sức của chính mình, nêu một tấm gương anh dũng, bất khuất, trí tuệ, tài năng trước toàn thế giới”.

Ngày 30/4/1975 đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước lâu dài, gian khổ, ác liệt nhưng vô cùng vẻ vang của nhân dân ta. Đây là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; viết tiếp trang sử hào hùng trong chặng đường dựng nước và giữ nước qua hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng 30/4/1975 cách đây gần 50 năm nhưng chiến công lẫy lừng đó vẫn in đậm trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, bạn bè quốc tế và nhân dân tiến bộ yêu chuộng hòa bình trên thế giới; trở thành sức mạnh tinh thần to lớn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa nước ta vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Sau thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ (07/5/1954), Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền: Miền Bắc được hòa bình, độc lập và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội; miền Nam, đế quốc Mỹ thay chân thực dân Pháp, thực hiện dã tâm xâm lược, thiết lập chính quyền tay sai, ra sức đàn áp, tàn sát nhân dân và lực lượng kháng chiến, áp đặt chế độ thống trị bằng chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, “Nam - Bắc là một nhà”, “miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam”, cả dân tộc ta tiếp tục bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ đầy hy sinh, gian khổ kéo dài suốt 21 năm ròng rã chống đế quốc Mỹ xâm lược. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, hậu phương lớn miền Bắc và tiền tuyến lớn miền Nam đã xây dựng được đội quân chính trị của quần chúng và lực lượng vũ trang nhân dân, kết hợp đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao; kết hợp khởi nghĩa quần chúng với chiến tranh cách mạng, nổi dậy và tiến công, đánh địch trên cả ba vùng chiến lược: rừng núi, nông thôn, đồng bằng và thành thị; đánh địch bằng ba mũi giáp công: quân sự, chính trị và binh vận; lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ: “Chiến tranh đơn phương” (1954 - 1960), “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965); “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam và chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân lần thứ nhất ra miền Bắc (1965 - 1968). Phát huy tinh thần đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung của ba nước Đông Dương (Việt Nam - Lào - Campuchia), quân và dân ta đã kiên cường chiến đấu, làm thất bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân lần thứ hai ra miền Bắc của đế quốc Mỹ (1969 - 1973), tạo thế mạnh trên bàn đàm phán Pari. Đặc biệt, từ cuối năm 1973 đến ngày 30/4/1975, quân và dân ta đã chớp thời cơ chiến lược, tạo thế và lực hơn hẳn đối phương, tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, làm tan rã hoàn toàn quân đội và chính quyền Sài Gòn, kết thúc thắng lợi trọn vẹn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc, khẳng định tầm vóc vĩ đại, thể hiện ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình của cả dân tộc, đánh dấu bước ngoặt quyết định đưa nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đối với thế giới, đó là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ, động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng khỏi ách nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới. Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước để lại cho dân tộc ta nhiều bài học vô giá, có ý nghĩa quan trọng đối với chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau.                

Tiếp nối thành tựu vĩ đại trên, sự nghiệp đổi mới hơn 35 năm qua là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam. Phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sáng ngày 26/1/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Thành quả ấy được bắt nguồn từ ý thức của mỗi người dân Việt Nam về việc xây dựng một đất nước  hoà bình, độc lập dân tộc và phát triển. Chiến thắng 30/4/1975 là mốc son vĩ đại đưa dân tộc Việt Nam bước sang những trang sử mới. Một đất nước Việt Nam phát triển toàn diện đúng như nhận xét của ông R.MacNamara, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã phát biểu trước các nhà báo vào ngày 10/11/1995 : “Tôi thực sự xúc động khi quay trở lại Việt Nam, điều mà tôi từng mong ước 21 năm qua. Thời gian quả là dài nhưng nó giúp con người ta nguôi đi những dằn vặt về những việc đã làm. Điều đó làm tôi thực sự cảm động là tôi không hề thấy sự thù hận nào trong ánh mắt của người Việt Nan đối với tôi. Một Việt Nam thanh bình, dẫu chưa phồn vinh những quả là đẹp. Một đất nước như thế, một dân tộc như thế thì họ từng đứng vững trong quá khứ và sẽ tiến lên trong tương lai là điều không phải tranh cãi”(3).

Hiện nay, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động: Biển Đông luôn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, nguy cơ mất ổn định; các nước lớn tiếp tục gia tăng can dự, cạnh tranh ảnh hưởng, với mức độ, quy mô khác nhau ở khu vực; chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động khủng bố vẫn diễn ra, gây mất ổn định ở khu vực và trên thế giới. Các thách thức an ninh phi truyền thống, như an ninh mạng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, ô nhiễm và suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, buôn lậu, ma túy, di cư bất hợp pháp, tội phạm xuyên quốc gia,... đang là những thách thức của các quốc gia trên thế giới. Các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng chống phá Đảng, Nhà nước ta, thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đòi “phi chính trị hóa” Quân đội, với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt...

Tình hình nói trên đòi hỏi phải tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là vận dụng hiệu quả bài học kinh nghiệm của Chiến thắng 30-4-1975; tận dụng, tranh thủ thời cơ, xây dựng, phát triển đất nước theo hướng hiện đại. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối đổi mới của Đảng: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Một là, tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng.

Đây là điều kiện tiên quyết, động lực để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để thực hiện mục tiêu đó, chúng ta cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị, về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35/CT-TW, ngày 30-5-2019, của Bộ Chính trị, “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”..., coi đây là cơ sở quan trọng để Đảng ta hoạch định chủ trương, đường lối lãnh đạo qua các giai đoạn cách mạng nhằm đưa đất nước ta vững bước trên con đường đã chọn. Cần nhận thức đầy đủ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Cùng với đó, cần tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nhân dân trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng; tập trung tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai là, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, tạo tiềm lực, cơ sở vật chất để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kế thừa những thành quả vĩ đại của Chiến thắng 30-4-1975, ngày nay, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là tích cực chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là ở địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa. Đó là khát vọng chính đáng của toàn dân tộc, cũng thiêng liêng và mãnh liệt như ý chí giành độc lập, thống nhất Tổ quốc của những năm tháng chiến tranh. Từ năm 2020, Việt Nam và thế giới vừa trải qua một đại dịch chưa từng có trong lịch sử nhân loại, làm đảo lộn nhiều vấn đề trong một quốc gia và cả trên phạm vi toàn cầu. Dịch COVID-19 hiện đã tạm lắng xuống và rồi sẽ qua đi. Đất nước ta đang bước vào một thời kỳ bình thường mới. Trong bối cảnh ấy, sự kiện Đại thắng mùa Xuân 1975 và Ngày Chiến  thắng 30/4 lại nhắc cho chúng ta những bài học quý giá về ý chí, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như bài học về tạo thời cơ và chớp thời cơ…Trong "cuộc chiến" chống COVID-19, chúng ta song song thực hiện nhiệm vụ kép "vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế", với những sách lược linh hoạt. Đặc biệt, chúng ta luôn chú ý nắm bắt và phân tích tình hình thực tiễn, kịp thời có những điều chỉnh, chuyển hướng chiến lược sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Khi dịch bệnh lắng xuống, chúng ta đã nhanh chóng khôi phục sản xuất, hành động thần tốc và huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Để thực hiện được các mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh bình thường mới hiện nay cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới, chúng ta càng cần phát huy bài học tạo thời cơ, nắm bắt thời cơ. Chúng ta phải tranh thủ tối đa những thuận lợi trong nước và quốc tế, nắm bắt và làm chủ những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra để thúc đẩy kinh tế phát triển, hiện đại hóa tiềm lực quốc phòng, vươn lên bắt kịp với các nước trên thế giới.

Giờ đây cả dân tộc vẫn đang trong hành trình bứt phá và làm nên những kỳ tích mới. Những kỳ tích mà không gì có thể thay thế được, đó là Tổ quốc Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, đó là con người Việt Nam thông minh, anh dũng, nhân hậu và khoan dung. Tinh thần Chiến thắng đã làm chúng ta sống lại không khí hào hùng của ngày đại thắng với niềm phấn khởi vô song bởi những thành tựu mà đất nước đạt được từ khi thống nhất đất nước đến nay. Kết quả này cũng chính là bệ phóng để Việt Nam tiếp tục thực hiện khát vọng hùng cường trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Khát vọng đó của dân tộc, cũng thiêng liêng và mãnh liệt như ý chí giành độc lập, thống nhất Tổ quốc. Phát huy tinh thần của Chiến thắng 30/4, chúng ta luôn tin tưởng rằng, mỗi người Việt Nam chúng ta quyết đồng tâm nhất trí, phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, khát vọng hòa bình, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu, giành được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn./.

Tài liệu tham khảo

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 40, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011

2. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tập Hồi ký, Nxb quân đội nhân dân Việt Nam, Hà Nội, 2018

(3). Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ở với người – Ở với đời, Nxb Thời đại, Hà Nội, 2011.

(4). Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013.

(5). Thế giới ca ngợi thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1977.

(6). Roert Mcnamara, Nhìn lại quá khứ - Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

các tin khác