Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Bế giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức Đối tượng 4 năm 2021 (lớp 2)

09:47 22/12/2021

Chiều ngày 21 tháng 12 năm 2021, Trường chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức Đối tượng 4 năm 2021 (lớp 2).

Đến dự Bế giảng điểm cầu trực tuyến Trường Chính trị Tôn Đức Thắng gồm có: ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trường Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; ThS. Nguyễn Sơn Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng; ThS. Dương Xuân Dũng - Trưởng khoa Lý luận cơ sở; ThS. Lê Nhung - Trưởng Phòng Quản lý đào  tạo và nghiên cứu khoa học; các thầy, cô của Trường và toàn thể học viên tham dự trực tuyến trên Microsoft Teams.

Quang cảnh buổi lễ Bế giảng

Khóa học Khai giảng vào ngày 15 tháng 12 năm 2021 với số lượng 102 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Trải qua 5 ngày học tập, học viên đã được các giảng viên, báo cáo viên giới thiệu 08 chuyên đề gồm: Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới; Cải cách nền hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng Nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động; Công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương hiện nay; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghiên cứu thực tế và viết Thu hoạch cuối khóa.

ThS. Nguyễn Thành Nhân phát biểu Bế giảng khóa học

Phát biểu Bế giảng, ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng chúc mừng 78 học viên đã hoàn thành chương trình Bồi dưỡng. Đồng chí Phó Hiệu trưởng đánh giá trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, chúng ta học tập, giảng dạy bằng hình thức trực tuyến, các đồng chí học viên chủ động về thời gian, tham dự đầy đủ, tham gia phát biểu và trao đổi ý kiến trong lớp học. Các bài Thu hoạch của các đồng chí học viên thể hiện nội dung kiến thức có trong chương trình và liên hệ sát với thực tiễn. Qua đó, các đồng chí học viên cập nhật nội dung lý luận, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước và những tình hình thực tiễn hiện nay. Đồng chí đề nghị giảng viên cần tăng cường các tình huống liên hệ, cung cấp thực tiễn. Sau 01 tuần học tập lớp học đã đạt mục đích, yêu câu đề ra và đề nghị mỗi học viên cần nhận thức đầy đủ, vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức, kỹ năng đã học để hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao./.

các tin khác