Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Hội thảo khoa học “An Giang thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”

09:08 21/09/2021

Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/TCTTĐT của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng về hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021, chiều ngày 20 tháng 9 năm 2021, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “An Giang thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”.

Quang cảnh buổi Hội thảo

Hội thảo bằng hình thức trực tuyến trên Microsoft Teams. Điểm cầu trực tuyến Trường Chính trị Tôn Đức Thắng có TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, ThS. Lê Máy - Nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, ThS. Nguyễn Phúc Hiếu - Phó Trưởng Phòng Dân vận các Cơ quan Nhà nước, Dân tộc và Tôn Giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang, Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó Khoa, Phòng và một số giảng viên nhà Trường. Đa số các nhà khoa học tham gia viết bài và giảng viên dự trực tuyến trên Microsoft Teams.

Chủ tọa Hội thảo

Ban tổ chức nhận được 46 bài viết của các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh; trong đó Ban tổ chức đã chọn ra 44 bài in kỷ yếu. Hội thảo đã nghe 05 bài phát biểu tham luận và có 12 ý kiến thảo luận, trao đổi tại Hội trường.

TS. Hồ Ngọc Trường phát biểu kết luận Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, TS. Hồ Ngọc Trường khẳng định Hội thảo là dịp để tổng kết làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh An Giang trong suốt 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh 1991) và 10 năm thực hiện Cương lĩnh sửa đổi, bổ sung 2011. Các bài tham luận các tác giả đã phân tích, đánh giá toàn diện những thành tựu đạt được, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp cho tỉnh An Giang trên các lĩnh vực đời sống xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả Cương lĩnh. Hội thảo còn góp phần tìm hiểu, tổng kết việc thực hiện Cương lĩnh trên phạm vi toàn quốc./.

các tin khác