Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ tập trung A86

10:43 15/04/2021

Sáng ngày 15 tháng 4 năm 2021, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức bế giảng và cấp bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ tập trung A86.

Đến dự Bế giảng ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, các thầy cô giáo và 47 học viên Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A86

Đại biểu, thầy cô giáo và học viên lớp TCLLCT - HC A86 tham dự bế giảng

Lớp học khai giảng ngày 24 tháng 6 năm 2020 với số lượng 48 học viên, là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Trải qua 10 tháng học tập và rèn luyện các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; tình hình nhiệm vụ địa phương. Kết thúc khóa học có 47 học viên được cấp bằng tốt nghiệp; trong đó có 10 học viên loại giỏi, 29 học viên loại khá, 08 học viên loại trung bình. Trường khen thưởng cho 04 học viên có thành tích học tập đạt loại giỏi, rèn luyện tốt và tích cực tham gia các phong trào.

ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trao giấy khen và kỷ niệm chương cho học viên đạt loại giỏi

Phát biểu bế giảng ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng chúc mừng 47 học viên lớp TCLLCT-HC A86 đã hoàn thành chương trình khóa học và nhận bằng tốt nghiệp. Đồng chí mong muốn sau khi trở về địa phương, cơ quan, đơn vị công tác tiếp tục rèn luyện, phát huy kỹ năng, vận dụng kiến thức đã học, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

các tin khác