Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc

04:08 10/05/2017

Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ XII đã chỉ ra rằng: Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp nghiêm trọng; “bốn nguy cơ” mà Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng nêu ra; tình trạng tham nhũng, lãng phí, “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vẫn tồn tại, có mặt còn diễn biến phức tạp hơn trước. Hội nghị Trung ương 4 khóa XII tái khẳng định vấn đề này ở mức độ cao hơn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích tính chất nguy hại của sự suy thoái về mặt chính trị: “Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay, hoặc câu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. Đảng đã xem cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lợi ích nhóm là một trong những vấn đề quan trọng nhất của nhiệm kỳ mới.

 

     Sau Đại hội XII đến nay, nhiều vụ án lớn đã được đưa ra xét xử, như vụ án Ngân hàng Xây dựng Việt Nam do Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT) chủ mưu đã đưa ra xét xử cùng với 36 bị cáo, tuyên phạt Phạm Công Danh 30 năm tù giam, truy thu hàng nghìn tỷ đồng. Theo sự phản ảnh của người dân và báo chí việc thu phí giao thông một số tuyến đường cao tốc theo hình thức BOT  không hợp lý; Chính phủ đã chỉ đạo kiểm toán, thanh tra, kiểm tra chặt chẽ các dự án để xác định mức phí và thời hạn thu phí đường bộ, yêu cầu nhà đầu tư phải minh bạch về chi phí, thu phí trước công luận; trước mắt, Chính phủ quyết định chưa tăng phí, đồng thời giảm phí trên một số tuyến đường, những quyết định đó được người dân và doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Cũng theo phản ảnh của báo chí về hiện tượng cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư đã chỉ đạo cơ quan Đảng các cấp làm rõ, xử lý nghiêm minh những sai trái của cá nhân Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và tổ chức có liên quan tiếp tay “chạy chức, chạy quyền”, việc thuyên chuyển, đề bạt cán bộ vòng vo, khuất tất được nội bộ rất quan tâm và đồng tình.

 

     Song, các thế lực thù địch, những kẻ tự xưng là “nhà hoạt động xã hội”, “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”, “người yêu nước” lại “đẩy” lên các trang mạng những quan điểm chống đối, sai trái, độc hại; nào là hội thảo “Bàn tròn BBC”, “Thư ngỏ”... Chúng cho rằng “Tất cả những chuyện về suy thoái, về “diễn biến”, rồi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hay điều gì đó, thì chỉ nhằm “triệt phe phái”, là “tranh nhau ghế”; “tham nhũng thuộc về bản chất của chế độ...”.

 

     Có thể khẳng định rằng, tất cả những luận điệu của họ đều xuyên tạc sự thật, phá hoại chính cuộc đấu tranh này của nhân dân ta; đồng thời nhằm chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước, mối quan hệ giữa Đảng ta với nhân dân. Và mục tiêu cuối cùng của chúng là chuyển hóa chế độ ta sang mô hình “dân chủ, nhân quyền”, “đa nguyên, đa đảng”.

 

     Cho dù các thế lực thù địch, các “nhà hoạt động xã hội”, hoặc kẻ nhân danh “người yêu nước” có dùng âm mưu thủ đoạn thâm độc đến đâu cũng không thể che đậy được dã tâm của họ. Như trải qua bao giai đoạn cách mạng nước ta đã chứng minh, nhân dân ta đã khẳng định: Mặc dù xã hội ta vẫn còn những vấn đề phải giải quyết, thậm chí có cả những vấn đề bức xúc, nhưng không có lực lượng chính trị nào có đủ lương tâm, trí tuệ và sức mạnh hơn Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, hoàn thiện chế độ xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

Lê Hồng Khâm

Theo Thông tin công tác tư tưởng số 12/2016 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

Responsive image
 

 

các tin khác