Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Responsive image
 

 

 

Ban Giám hiệu Trường Chính trị Tôn Đức Thắng hiện nay gồm 4 đồng chí:

- Thạc sĩ Võ Minh Hoàng– Hiệu Trưởng.

- Tiến sĩ Trần Văn Hiển – Phó Hiệu Trưởng.

- Thạc sĩ Lê Văn Bền – Phó Hiệu Trưởng.

- Tiến sĩ Hồ Ngọc Trường - Phó Hiệu trưởng.