Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Ý chí con người Việt Nam góp phần làm nên thành tựu Việt Nam

04:20 09/03/2018

     Chúng ta đều biết dân tộc Việt Nam, từ khi ra đời tới nay là lịch sử dựng nước và giữ nước gắn bó với nhau. Dựng nước luôn gắn chặt với giữ nước, trong đó dựng nước là yếu tố cơ bản. Phải xây dựng được đất nước hùng mạnh về mọi mặt mới có điều kiện, khả năng chiến thắng các thế lực thù địch và phải giữ được nước mới có điều kiện để xây dựng đất nước. Trong quá trình hình thành và phát triển, truyền thống đó có ảnh hưởng sâu sắc đến hệ tư tưởng và hình thành nên các giá trị tinh thần và vật chất của dân tộc Việt Nam. Hoàn toàn đúng với chủ nghĩa duy vật mácxít khẳng định, giữa vật chất và ý thức có mối quan hệ biện chứng với nhau. Vật chất quyết định ý thức, nhưng thông qua hoạt động thực tiễn ý thức của con người có thể tác động trở lại vật chất, thúc đẩy hoặc kìm hãm ở một mức độ nào đó các điều kiện vật chất, góp phần cải biến thế giới khách quan.
 

     Ý thức tác động trở lại vật chất phải thông qua quá trình hoạt động thực tiễn của con người, được Các Mác diễn giả trong Lời nói đầu tác phẩm "Góp phần Phê phán triết học pháp quyền của Hêghen" bằng câu nói có sức hấp dẫn, âm hưởng mạnh mẽ, lôi cuốn người đọc: “Vũ khí của sự phê phán cố nhiên không thể thay thế được sự phê phán của vũ khí, lực lượng vật chất  chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất và lý luận cũng sẽ trở thành lực lượng vật chất nếu như nó thâm nhập vào quần chúng nhân dân” . Điều đó cũng có nghĩa là sự tác động của ý thức đối với vật chất phải thông qua hoạt động của con người được bắt đầu từ khâu nhận thức quy luật khách quan, biết vận dụng đúng đắn quy luật khách quan để cải tạo hiện thực. Con người phản ánh càng đầy đủ và chính xác thế giới khách quan thì càng cải tạo thế giới càng có hiệu quả. Vì vậy, phải phát huy tính năng động, sáng tạo của ý thức, phát huy vai trò nhân tố con người để tác động cải tạo thế giới khách quan.
 

     Từ rất sớm, người dân Việt Nam đã nhận thức về cuộc sống, về cộng đồng và sản xuất để tồn tại, cụ thể là nhân dân ta đã biết trồng trọt, chăn nuôi, biết dùng súc vật để kéo cày, biết làm lúa nước, làm thủy lợi, trồng dâu nuôi tằm, dệt vải... tạo ra tiền đề phát triển rất sớm ở nước ta. Đồng thời, có tinh thần đoàn kết cộng đồng đã tạo nên sức mạnh để chiến thắng giặc ngoại xâm và chinh phục thiên nhiên trong suốt quá trình lịch sử. Nhưng cũng chính những khó khăn trong cuộc sống, chống giặc ngoại xâm và chống chọi với thiên nhiên sự nghiệt ngã, đã rèn cho người dân Việt Nam ý chí kiên cường bất khuất, siêng năng, cần cù lao động tạo nên bản sắc riêng của con người Việt Nam. Điều đó, chứng minh rằng “Ý chí con người Việt Nam làm nên thành tựu Việt Nam” chính là xuất phát từ thực tiễn của dân tộc Việt Nam.
 

     Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh điều đó, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, dân tộc Việt Nam đã trải qua biết bao thăng trầm từ khi dựng nước và giữ nước đến nay. Kể từ kháng chiến chống Tần thế kỷ III trước công nguyên đến cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, "trong hơn 22 thế kỷ, có hơn 12 thế kỷ dân tộc ta"  phải tiến hành kháng chiến giữ nước và đấu tranh chống ách đô hộ của ngoại bang. Độ dài thời gian, tần số xuất hiện, số lượng các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa, chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam lớn hơn nhiều so với các nước trên thế giới.
 

     Có thể nói rằng, nước ta đi lên từ xuất phát điểm rất thấp - là một nước nghèo, lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá liên miên của các kẻ thù xâm lược, thiên tai, địch họa tàn phá nặng nề. Điều đó, không ngăn được ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam, thậm chí nó còn tô điểm thêm ý chí bất khuất, kiên cường, lòng dũng cảm, tính siêng năng, cần cù của của nhân dân ta. Càng khó khăn, gian khổ bao nhiêu thì họ càng gắn bó, thì họ càng đồng tâm hiệp lực với nhau để vượt qua mọi khó khăn thử thách phát triển đi lên để bắt kịp với các nước trong khu vực và thế giới. 
 

     Những thành tựu Việt Nam đạt được trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược từ thời đại Hùng Vương – An Dương Vương chống nhà Tần đến thời đại Hồ Chí Minh đánh thắng vẻ vang thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã khẳng định rằng:  Ý chí độc lập, tự chủ, tự cường là truyền thống của nhân dân ta đã tạo nên một sức mạnh vô cùng to lớn và đánh bại nhiều kẻ thù trong đó có những kẻ thù hùng mạnh nhất thời kỳ phong kiến ( giặc Nguyên Mông thời nhà Trần), súng ống hiện đại nhất của thế kỷ XX (hai thế lực sừng sỏ nhất của CNTB là Pháp và Mỹ), giành lại độc lập, tự do cho dân tộc viết nên trang sử chói lọi, hào hùng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 
 

     Từ xưa đến nay, nước ta là một nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai, bão lũ từ thiên nhiên, làm ảnh hưởng rất lớn đến tài sản, của cải vật chất và tinh thần của người dân như: nhà cửa, ruộng, vườn của người dân bị ngập chìm, bị cuốn trôi trong bão lũ... Tuy nhiên, thiên tai có thể khiến cuộc sống của người dân những vùng bị thiên tai vốn đã nghèo khó trở nên càng nghèo khó hơn. Nhưng thiên tai của thiên nhiên không thể nhấn chìm ý chí của những người dân nơi đây cũng như của cả dân tộc Việt Nam. 
Nền kinh tế Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử chủ yếu là kinh tế nông nghiệp, phụ thuộc vào thiên nhiên. Điều đó, tự nó nói lên sự gắn bó chặt chẽ giữa con người với con người cùng nhau khai phá thiên nhiên, làm chủ thủy lợi chống nạn, đắp đê phòng lụt, xây dựng xóm làng, đất nước. Đặc điểm đó đã tạo ra sự cố kết cộng đồng của người Việt từ rất sớm và đó cũng là ý chí trở thành truyền thống riêng của con người Việt Nam

 

     Chính bằng ý chí của mình, càng khó khăn họ càng cố vượt qua những khó khăn, thử thách và làm lại từ đầu chính trên mảnh đất ấy để đem lại cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn, làm giàu cho mình đồng thời góp phần làm giàu cho đất nước.
 

     Cũng bằng ý chí và nghị lực của mình, rất nhiều người khuyết tật đã biết vượt qua số phận, khó khăn trong cuộc sống để vươn lên hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên để đạt được điều đó, họ gặp rất nhiều khó khăn nhưng họ không nản chí, luôn nỗ lực, cố gắng hết mình trong học tập và làm việc và nhiều người đã đạt nhiều thành tích rất cao trong cuộc sống. Chính ý chí và niềm tin đã giúp họ vượt lên trên tất cả số phận, mọi khó khăn trong cuộc sống để sống. Trong đời sống hiện thực, nhiều người bằng ý chí của mình đã cố gắng vượt qua nghèo và khó khăn trong cuộc sống, phấn đấu trong học tập và  vươn lên làm việc để đạt thành tích cao, có như vậy mới mong có thể làm thay đổi cuộc sống vượt lên nghèo, thoát nghèo có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và góp phần phát triển đất nước. 
 

     Chúng ta có thể thấy, mỗi người là một số phận, mỗi người là một hoàn cảnh nhưng bằng khả năng và nghị lực, ý chí của mình, họ đã cố gắng vượt lên để tự khẳng định mình để giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội góp phần làm nên thành tựu của Việt Nam.
 

     Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trước đổi mới (1986) cho thấy, chúng ta đã mắc phải bệnh chủ quan duy ý chí trong xây dựng mục tiêu, bước đi xây dựng chủ nghĩa xã hội và cải tạo xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế nước ta rơi vào khủng hoảng, trì trệ kéo dài đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Từ thực tiễn khó khăn ấy năm 1986, Đảng và Nhà nước ta đã đi vào đổi mới để khắc phục những khó khăn. Bằng ý chí của mình, Đảng đã lãnh đạo cả dân tộc từng bước đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức, với tinh thần nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật, chúng ta đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém và tổng kết rút kinh nghiệm để đề ra các phương hướng cơ bản để thoát ra khỏi khủng hoảng về kinh tế. Từ một nước thiếu lương thực, thực phẩm phải nhập khẩu lương thực đã trở thành nước xuất khẩu lương thực lớn thứ hai thế giới.
 

     Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta cùng với việc coi trọng phát triển kinh tế, kinh tế đạt tăng trưởng cao đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao đã chú trọng phát triển văn hóa với tư cách là nền tảng tinh thần của xã hội. Ý chí của người Việt Nam một lần nữa lại được khẳng định vượt qua khó khăn, nghèo nàn và lạc hậu để phát triển ngang tầm với các nước trong khu vực cũng như các nước trên thế giới. Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Việt Nam đã trở thành thành viên của nhiều tổ chức kinh tế trong khu vực và trên thế giới như: Cộng đồng Kinh tế ASEAN; thành viên tích cực của Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM; Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC); tổ chức Thương mại WTO; Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); Hiệp định thương mại tự do ASEAN (AFTA).v.v. Có thể nói trong những năm qua, tình hình đầu tư vốn trực tiếp ra nước ngoài của các Doanh nghiệp Việt Nam ngày càng phát triển, cụ thể như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai; Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel; Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam; Tổng công ty Sông Đà.v.v, ngoài ra còn rất nhiều tập khác.
 

     Do vậy, mọi mặt đời sống của nhân dân được nâng lên, uy tín và vị thế của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế (ngoại giao hơn 185 nước, vùng, lãnh thổ ). Từ đó cho thấy, những thành tựu mà Việt Nam đạt được thể hiện bằng ý chí của cả dân tộc thông quan hoạt động thực tiễn của mỗi người dân Việt Nam, đã góp phần vào phát triển ổn định tình hình kinh tế, xã hội, cải thiện rõ rệt đời sống nhân dân, làm thay đổi bộ mặt của đất nước.
 

     Tóm lại, Ý chí của người Việt Nam đã làm nên thành tựu của Việt Nam điều này được khẳng định rất rõ sau hơn 30 năm đổi mới.  Sau đổi mới Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.v.v. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử quan trọng khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

* Tài liệu tham khảo:
 1. Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin,  tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo trình TCLLCT - HC ; HVCTQGHCM; nxb lý luận chính trị; Hà nội; 2014
  2. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, Nxb CTQG, H, 2003, tr.12
 3. Từ điển: Triết học phương Tây hiện đại, Nxb KHXH, H. 1996, tr, 428
4. Phạm Bình Minh, (2016), thành tựu đối ngoại Việt Nam trong 5 năm qua, Website và Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng 
Khoa lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Responsive image
 

 

các tin khác