Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Bản tin pháp luật

09:04 22/05/2018

     1. Ngày 07/5/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.
 

     Theo đó, để nâng cao đạo đức nhà giáo, chấn chỉnh tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục và đào tạo:
 

     - Phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên xây dựng và tập huấn cho giáo viên cách nhận diện và phòng ngừa những tình huống, nguy cơ có thể dẫn đến hành vi vi phạm đạo đức;
 

     - Hỗ trợ tư vấn tâm lý cho giáo viên và người học khi có tình huống xảy ra;
 

    - Tăng cường thanh tra, kiểm tra nền nếp, kỷ cương trường học; 
 

     - Xử lý nghiêm các giáo viên, nhân viên, người lao động có hành vi vi phạm đạo đức, hành vi bạo hành thể chất, tinh thần học sinh và người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra các vụ việc vi phạm;
 

    - Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục; 
 

     - Đồng thời vinh danh, tuyên truyền nhân rộng những tấm gương tiêu biểu nhà giáo tận tụy, hết lòng vì học sinh để lan tỏa trong toàn ngành và tại địa phương.
 

    - Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên trước ngày 15/6 hằng năm.
 

    Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 

    2. Quy định mới về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018.
- Hương ước, quy ước là văn bản quy định các quy tắc xử sự do cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố tự nguyện thỏa thuận và thiết lập nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng dân cư và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.
- Hồ sơ đề nghị công nhận hương ước, quy ước (sẽ được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến UBND cấp huyện) bao gồm: 
+ Dự thảo hương ước, quy ước đã được cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố bàn, biểu quyết thông qua có chữ ký của Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn hay Tổ trưởng tổ dân phố;
+ Biên bản xác nhận kết quả của cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố bàn, biểu quyết thông qua hương ước, quy ước;
+ Công văn đề nghị công nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn;
+ Tài liệu khác (nếu có).
- Hương ước, quy ước sẽ có giá trị thi hành kể từ ngày UBND cấp huyện ra quyết định công nhận. 
- Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ khi ra quyết định công nhận, UBND cấp huyện gửi hương ước, quy ước cho UBND cấp xã để quản lý và trưởng thôn hay Tổ trưởng dân phố để thực hiện. 
Quyết định 22/2018/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 thay thế cho Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư sẽ hết hiệu lực kể từ ngày nêu trên./.

Quang Hưng

Responsive image
 

 

các tin khác