Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII

09:30 11/05/2017

Từ ngày 21/3 đến ngày 12/4, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, sau 19 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng về xây dựng pháp luật; tổng kết nhiệm kỳ khóa XIII; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác nhân sự.

 

     * Xem xét, thông qua các dự án luật, nghị quyết

 

     Quốc hội đã dành thời gian xem xét, thông qua 7 luật. Việc Quốc hội ban hành các luật này tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng, cụ thể các quy định mới của Hiến pháp, góp phần hoàn thành cơ bản Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của toàn khóa XIII, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người, quyền công dân, quyền trẻ em, quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận, tăng cường công tác quản lý thuế, thực hiện công khai, minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

 

     * Về kinh tế - xã hội

 

     Quốc hội đã thảo luận báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2015, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 và quyết định kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016 - 2020. Tại các buổi thảo luận, các vị đại biểu Quốc hội đã tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc những mặt được, chưa được trong phát triển KTXH của đất nước năm 2015, những tháng đầu năm 2016, kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015; xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các ngành, các cấp, từ đó, đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KTXH năm 2016. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016 - 2020.

 

     Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 -2020) cấp quốc gia. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia để đáp ứng yêu cầu về đất đai cho các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; duy trì quỹ đất trồng lúa hợp lý nhằm bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu...

 

     * Về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

     Tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành khá nhiều thời gian xem xét các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước. Quốc hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, phân tích sâu sắc những việc làm được, những việc chưa làm được, chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và kiến nghị những định hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

 

     Quốc hội cơ bản tán thành với các báo cáo về những kết quả đạt được và cho rằng, trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, KTXH trong nước gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ, giúp đỡ và giám sát của Nhân dân, kế thừa, phát huy những thành quả, những bài học kinh nghiệm của các khóa trước, các cơ quan trong bộ máy nhà nước đã nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đổi mới cả về tổ chức, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

 

     * Về công tác nhân sự

 

     Do yêu cầu công tác nhân sự sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác nhân sự, đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, lãnh đạo Quốc hội đã tiến hành xem xét miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao của Nhà nước. Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, 02 Phó Chủ tịch Quốc hội, 07 ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm 05 Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán nhà nước; phê chuẩn việc bổ nhiệm 03 Phó Thủ tướng Chính phủ, 18 thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn về danh sách 02 Phó Chủ tịch và 13 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia và danh sách 01 Phó Chủ tịch và 03 Ủy viên Hội đồng quốc phòng - an ninh.

 

     Việc xem xét, quyết định về công tác nhân sự là nội dung trọng tâm của kỳ họp, có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, được thực hiện chặt chẽ, thận trọng, đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, phát huy tinh thần dân chủ của đại biểu Quốc hội, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Nhân sự được bầu, phê chuẩn đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ; được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua các cương vị khác nhau, có kinh nghiệm, năng lực thực tiễn; đồng thời có số lượng và cơ cấu hợp lý, có sự tiếp nối, kế thừa kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của các khóa trước và phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước. Kết quả bầu và phê chuẩn các chức danh cụ thể đạt tỷ lệ tán thành cao, được dư luận xã hội và cử tri quan tâm, ủng hộ.

 

     Cũng tại kỳ họp này, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội sau khi được bầu đã thực hiện tuyên thệ theo quy định của Hiến pháp, thể hiện mạnh mẽ và khắc ghi trong tâm trí lời hứa tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Quốc hội cùng toàn Đảng, toàn dân đặt niềm tin, sự ủng hộ đối với các vị lãnh đạo mới được bầu, phê chuẩn sẽ nỗ lực rèn luyện, hành động để xứng đáng với sự tín nhiệm của Đảng, Nhà nước và sự tin tưởng của Nhân dân. Quốc hội cũng ghi nhận, trân trọng và tri ân sự cống hiến, đóng góp đầy tâm huyết, trách nhiệm của những vị lãnh đạo tiền nhiệm đối với công cuộc phát triển đất nước, kỳ vọng các vị nguyên lãnh đạo nhà nước sẽ tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong các chặng đường phát triển tiếp theo.


Thanh Phương

Theo Thông tin công tác tư tưởng số 06-2016 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

Responsive image
 

 

các tin khác