Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Khoa Xây dựng Đảng nghiên cứu thực tế ở một số xã thuộc huyện Tịnh Biên

09:15 22/05/2017

Thực hiện quy chế giảng viên của Học viện chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và nhằm tăng cường kiến thức thực tế cho cán bộ, giảng viên, từ ngày 17-28/04/2017, Khoa Xây dựng Đảng tổ chức đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở tại xã An Cư, xã An Hảo, xã Văn Giáo, xã Nhơn Hưng và thị trấn Tịnh Biên thuộc huyện Tịnh Biên.

     Trong đợt nghiên cứu thực tế này, các cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu với chủ đề “Đảng bộ xã lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và bảo vệ an ninh biên giới ở một số xã của huyện Tịnh Biên từ năm 2016 đến 2017”. Trong 10 ngày tham gia nghiên cứu thực tế tại cơ sở, đoàn cán bộ giảng viên của khoa đã thực hiện các nội dung như: nghe lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và bảo vệ an ninh biên giới trên địa bàn từ năm 2016 đến 2017. Đặc biệt, đoàn được trực tiếp xuống từng Phum Sóc đồng bào Khmer tìm hiểu, trao đổi với bà con về các vấn đề mà đoàn nghiên cứu quan tâm. Từ đó hiểu rõ hơn những thuận lợi và khó khăn mà các xã gặp phải trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và bảo vệ an ninh biên giới ở địa phương nhằm đóng góp ý kiến khách quan, trung thực cho Đảng bộ các xã thực hiện công tác lãnh chỉ đạo tốt hơn và góp phần bổ sung kiến thức thực tiễn vào vận dụng trong công tác giảng dạy ở trường nói riêng. Chuyến đi cũng là dịp để tập thể khoa Xây dựng Đảng thể hiện tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ./.

Ph Đông t/h.

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

các tin khác