Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính B131 niên khóa 2018

09:02 22/05/2018

Sáng ngày 8-5-2018, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (LL CT-HC) hệ vừa làm vừa học B131 niên khóa 2018. Đ/c ThS. Võ Minh Hoàng -TUV, Hiệu trưởng Trường cùng các đồng chí Trưởng, Phó các Phòng, Khoa trong nhà trường và 70 học viên đến tham dự.

     Lớp trung cấp LL CT-HC B131 gồm 70 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và dự nguồn thuộc 4 đơn vị: Công an Tỉnh, Khối Dân Chính Đảng, Khối doanh nghiệp và huyện Châu Thành.
 

     Chương trình học gồm: Những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương. Từ đó, giúp học viên nâng cao nhận thức lý luận, củng cố lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, kỹ năng, nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ ở cơ sở.
 

     Phát biểu Khai giảng lớp học, đ/c ThS.Võ Minh Hoàng đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể 70 học viên, nêu rõ tầm quan trọng của việc học tập nâng cao trình độ Lý luận chính trị, góp phần thực hiện nhiệm vụ trong công tác tốt hơn; đặt ra yêu cầu đổi mới cách học, nghiên cứu để đạt được kết quả tốt nhất; đẩy mạnh thi đua học tập giữa các lớp với nhau; chấp hành nội quy quy chế của nhà trường; tích cực tham gia các hoạt động phong trào do nhà trường tổ chức; đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập...
 

Cuối buổi lễ là phần học viên phát biểu hứa hẹn và cảm ơn ./.
 

Ph Đông t/h

Responsive image
 

 

các tin khác