Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính B114 niên khóa 2017

07:25 15/05/2017

Sáng ngày 25-2-2017, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức khai giảng lớp Trung cấp LL CT-HC hệ bán tập trung B114 niên khóa 2017. Đại biểu tham dự gồm có: đồng chí Ông Ngọc Chi - Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Thành phố Long Xuyên; TS. Hồ Ngọc Trường – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; cùng các bộ cán bộ giảng viên của phòng khoa

Lớp trung cấp lần này gồm 70 học viên là cán bộ Đảng viên thuộc ngành giáo dục và y tế nằm trong quy hoạch cán bộ ở địa bàn Thành phố Long Xuyên.

 

     Chương trình học gồm: Những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương. Từ đó, nâng cao nhận thức lý luận cho người học, củng cố lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, kỹ năng, nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ ở cơ sở.

   

     Phát biểu khai giảng TS. Hồ Ngọc Trường nêu bật tầm quan trọng trong việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhắc nhở học viên cần xác định động cơ học tập đúng đắn, trau dồi nâng cao năng lực chuyên môn, tư duy sắc sảo, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế để lớp học đạt được kết quả cao.

    

     Cuối buổi lễ là phần học viên phát biểu hứa hẹn và cảm ơn ./.

Responsive image
 

 

các tin khác