Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Responsive image
 

 

 

giới thiệu về trường

1 Quá trình hình thành và phát triển Trường chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang:

Thành lập năm 1948 với tên gọi: Trường Đảng Long Châu Hậu, đến nay là Trường chính trị Tôn Đức Thắng.

Trường chính trị Tôn Đức Thắng chịu sự lãnh đạo, quản lý của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Tổ chức bộ máy gồm: Ban Giám hiệu, 04 khoa, 03 phòng.

- Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị;

- Phòng Đào tạo;

- Phòng Nghiên cứu khoa học – Thông tin – Tư liệu;

- Khoa Lý luận Mác –Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Khoa Xây dựng Đảng;

- Khoa Nhà nước và Pháp luật;

- Khoa Dân vận.

Phương châm thực hiện của trường hiện nay: “Trách nhiệm, thân thiện, chuẩn mực, đổi mới, chất lượng”.

2Địa chỉ liên hệ:

- Trụ sở: Số 53/9 đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076) 3 831388

- Fax : (076) 3 831211

- E.mail : truongchinhtri@angiang.gov.vn

3 Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ:

-- Chức năng nhiệm vụ:

Trường chính trị Tôn Đức Thắng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, tổ chức bộ máy gồm Ban Giám hiệu, 04 khoa, 03 phòng.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; cán bộ dự nguồn các chức danh trên; cán bộ, công chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; về nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước và một số lĩnh vực khác.

- Đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện.

- Đào tạo tiền công vụ đối với công chức dự bị; bồi dưỡng chuyên viên và các chức danh tương đương.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, cơ sở.

- Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoài các đối tượng đã nêu trên theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh.

- Trường chính trị Tôn Đức Thắng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Học viện Chính trị - Hành chính quồc gia Hồ Chí Minh.

4 Thành tích đã đạt được:

- Năn 2000, Trường được Chủ tịch Nước Trần Đức Lương tặng Huân Chương Lao động Hạng Ba cho Cán bộ, giảng viên và nhân viên theo Quyết định số 18-KT/CT ngày 20/01/2000.

- Năm 2004, Trường được Chủ tịch Nước Trần Đức Lương tặng Huân Chương Lao động Hạng Nhì cho Cán bộ, giảng viên và nhân viên theo Quyết định số 967-QĐ/CTN ngày 20/01/2000.

- Bằng khen của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2004,2005.

- Bằng khen của UBND tỉnh các 2001, 2002, 2003.

- Cùng một số Bằng khen khác...