Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Cao cấp

07:50 07/11/2019

Sáng ngày 4 tháng 11 năm 2019, tại Trường chính trị Tôn Đức Thắng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy An Giang tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Cao cấp, đến dự có TS. Hà Quang Thanh - Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Thái Hữu Phép – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang; TS. Hồ Ngọc Trường – Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng trường Chính trị Tôn Đức Thắng.

Lớp học với 37 học viên, thời gian học hơn 2 tháng. Học viên sẽ được học tập 14 chuyên đề và 4 báo cáo chuyên đề, cụ thể như: Kỹ năng quản lý sự thay đổi; Kỹ năng xử lý xung đột trong công vụ; Hành chính công trong xu thế phát triển; Cải cách hành chính của nhà nước Việt Nam hiện nay; Những đặc trưng của hành chính Nhà nước Việt Nam hiện nay; Quản lý và phát triển nguồn nhân lực; Quản lý tài chính công và định hướng cải cách; Bổ sung và cung cấp những thông tin mới hiện nay… Sau khi kết thúc khóa học các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Chứng chỉ theo quy định./.

Lê Phương Đông - Khoa Xây dựng Đảng

các tin khác