Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung B146 niên khóa 2020-2021

09:56 28/07/2020

Thực hiện Kế hoạch số 103-KH/TU, ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Tỉnh ủy An Giang về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, sáng ngày 28 tháng 7 năm 2020, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung B146 niên khoá 2020-2021.

Đến dự buổi lễ khai giảng có TS. Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, các thầy cô giáo và 80 học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính B146.

Quý đại biểu và thầy cô giáo tham dự lễ Khai giảng lớp TCLLCT-HC B146

Thời gian khóa học là 12 tháng, với 6 phần học và 10 môn, 10 lần thi, nghiên cứu thực tế và thi tốt nghiệp hoặc viết khóa luận. Học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Khóa học nhằm góp phần củng cố niềm tin của học viên vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

TS. Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phát biểu khai giảng khóa học

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng: TS. Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng chúc mừng và nhắn nhủ các học viên cần xác định động cơ và phương pháp học tập đúng đắn, nghiêm túc, thực hiện đúng theo nội quy, quy chế, tích cực trong học tập nhằm đem lại kết quả cao nhất. Đồng chí đề nghị lớp học phải đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập và tạo mối hệ tốt đẹp giữa Ban Giám hiệu, thầy cô giáo và các Phòng, Khoa trong nhà Trường để đáp ứng kịp thời việc học tập, rèn luyện để có hiệu quả. Đối với giáo viên chủ nhiệm thường xuyên quan tâm theo dõi, quản lý lớp học cùng với lớp học xây dựng môi trường học tập phù hợp giúp các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học thực hiện quản lý học viên chặt chẽ đúng theo quy chế nhà Trường./.

Tuấn Khanh

các tin khác