Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Công văn số 224 của UBND tỉnh về việc cán bộ công chức, viên chức khi đi công tác, nghỉ phép ra ngoài tỉnh

07:55 26/03/2021

Căn cứ Công văn số 119/UBNDKGVX, ngày 18-2-2021 của UBND tỉnh An Giang về triển khai thực hiện Thông báo số 28/TB-VPCP, ngày 17-2-2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các bộ và các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo thông báo của Bộ Y tế, trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 nước ta không ghi nhận ca mắc mới. Trước tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát tốt, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có ý kiến như sau:

Thống nhất điều chỉnh Khoản c Điểm 1, tại Công văn số 119/UBND-KGVX ngày 18-2-2021 của UBND tỉnh An Giang, cụ thể giao thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm cấp phép cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi đi công tác, nghỉ phép ra ngoài tỉnh.

Đồng thời, nắm rõ lịch trình di chuyển của nhân viên để phục vụ cho công tác quản lý, truy vết khi cần thiết; luôn nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị không đi đến vùng đang có dịch theo các Thông báo của Bộ Y tế (nếu có).

Riêng đối với ngành y tế, khi tổ chức các đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền cùng cấp./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về
các tin khác