Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lịch bế giảng lớp chuyên viên chính khóa 15

02:19 13/02/2020

- Thời gian: lúc 9h00 ngày 14/02/2020

- Địa điểm: Hội trường B1, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

Trân trọng !

các tin khác