Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Bản tin ngày 08 tháng 01 năm 2020

09:18 08/01/2020

 1. Thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức

Kể từ ngày 12/7/2019 các cơ quan nhà nước khi tổ chức thi tuyển, xét tuyển, nâng ngạch công chức, viên chức phải tuân theo 9 thủ tục hành do Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định 546/QĐ-BNV như sau:

- 05 TTHC về lĩnh vực công chức:

    + Thủ tục thi tuyển công chức;

    + Thủ tục xét tuyển công chức;

    + Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức;

    + Thủ tục thi nâng ngạch công chức;

    + Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên.

- 04 TTHC về lĩnh vực viên chức:

    + Thủ tục thi tuyển viên chức;

    + Thủ tục xét tuyển viên chức;

    + Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức;

    + Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

2. Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025

Theo Quyết định 733/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/6/2019, các cơ quan nhà nước khi xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 phải xoay quanh các nội dung sau:

- Đối với tập thể: “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”:

    + Xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở.

    + Đẩy mạnh công tác cải cách, đơn giản hóa các TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị.

    + Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

    + Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

    + Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức: “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”:

    + Chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính.

    + Chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm.

    + Chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

    + Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp.

    + Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

3. Thù lao biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương

Ngày 15/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 51/2019/TT-BTC về kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Theo đó:

- Thù lao biên soạn tài liệu giáo dục gồm:

    + Thù lao cho tác giả: Tối đa 450.000 đồng/tiết;

    + Thù lao cho chủ biên: Tối đa 50.000 đồng/tiết;

    + Thù lao cho tổng chủ biên: Tối đa 35.000 đồng/tiết;

    + Thù lao đọc góp ý bản thảo: Tối đa 10.000 đồng/1 trang bản thảo/người (trang bản thảo khổ 14,5cm x 20,5 cm).

- Thù lao minh họa tài liệu gồm:

    + Thù lao trang bìa: Tối đa 350.000 đồng/bìa;

    + Thù lao can, vẽ kỹ thuật: Tối đa 15.000 đồng/hình;

    + Thù lao vẽ hình minh họa có tính nghệ thuật: Tối đa 200.000 đồng/hình.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định các nội dung chi khác như: chi thẩm định tài liệu, chi hoàn thiện tài liệu, chi bồi dưỡng, tập huấn cho người tham gia biên soạn tài liệu. Thông tư 51/2019/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 30/9/2019.

4. Các loại Văn bằng, Chứng chỉ theo Luật Giáo dục đại học

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số: 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018. Theo đó, Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018 quy định “Văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

          - Bằng cử nhân,

- Bằng thạc sĩ,

- Bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương”.

Tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 99 hướng dẫn về văn bằng trình độ tương đương là văn bằng được cấp đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù, gồm:

- Bằng bác sĩ y khoa, bác sĩ nha khoa, bác sĩ y học cổ truyền.

- Bằng dược sĩ.

- Bằng bác sĩ thú y.

- Bằng kỹ sư.

- Bằng kiến trúc sư.

- Một số văn bằng khác theo quy định riêng của Chính phủ.

Các văn bằng trên được cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo có khối lượng học tập như sau:

- Từ 150 tín chỉ trở lên đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương hoặc có khối lượng học tập từ 30 tín chỉ trở lên đối với người đã tốt nghiệp trình độ đại học;

- Từ 90 tín chỉ trở lên đối với người có trình độ tương đương Bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

              Nghị định số: 99/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020./.

Vũ Quang Hưng - Khoa Nhà nước và Pháp luật

các tin khác