Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Hội nghị viên chức, tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

11:38 04/01/2021

Chiều ngày 31 tháng 12 năm 2020, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Hội nghị viên chức, tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; ThS. Nguyễn Sơn Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn chủ tọa. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ban Giám hiệu; lãnh đạo các Phòng, Khoa; toàn thể giảng viên, viên chức và người lao động.

Chủ tọa Hội nghị

Năm 2020, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; UBND tỉnh; Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh và sự chỉ đạo về chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Giám hiệu đã tạo môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tác động tích cực vào nhận thức và hành động của từng viên chức và học viên. Công tác quản lý của Trường ngày càng đi vào nền nếp, hoạt động của Trường ngày càng ổn định và phát triển, kỷ cương, lề lối làm việc được tăng cường. Đội ngũ giảng viên ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn, kiến thức thực tiễn, lý luận chính trị và phương pháp sư phạm đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị cấp cơ sở. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc từng bước được cải tạo, đầu tư, nâng cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho Trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Cơ quan năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Báo cáo thu chi tài chính Cơ quan, Đảng, Công đoàn; Báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn giữa nhiệm kỳ; Quy chế chi tiêu nội bộ; Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân năm 2020…

Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn đã ký kết giao ước thi đua, phát động thi đua năm 2021.

TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng khen thưởng tập thể Chi bộ Phòng, Khoa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tại Hội nghị, Trường khen thưởng Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 08 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 04 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 05 tập thể lao động tiên tiến; 05 chiến sỹ thi đua cơ sở; 37 cá nhân lao động tiên tiến và 02 công đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhiệt liệt biểu dương những thành tích đạt được trong năm qua. Điểm lại các sự kiện năm 2020 tác động đến thực hiện nhiệm vụ chính trị nhà Trường và công tác Xây dựng Đảng cũng như hoạt động các Đoàn thể đó là tác động của đại dịch covid-19; đội ngũ giảng viên, viên chức thiếu nghiêm trọng so với yêu cầu đặt ra nhưng đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch mở lớp đề ra; tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ và Đại hội Đảng bộ...

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Trường sơ kết 05 năm thực hiện Đề án 04-ĐA/TU, ngày 24/10/2014 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Tập trung hoàn thành tốt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021. Nâng cao chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học, trong đó triển khai 01 đề tài khoa học cấp tỉnh, 02 đề tài cấp cơ sở, nghiệm thu 01 đề tài cấp cơ sở; nâng cao chất lượng Bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn”; tổ chức 01 Hội thảo khoa học cấp tỉnh, 01 Hội thảo khoa học cấp trường và 03 Tọa đàm khoa học cấp trường; sinh hoạt 12 chuyên đề khoa học; tổ chức thao giảng cấp khoa, cấp trường và tham dự thao giảng cấp Học viện; bảo đảm số lượng và chất lượng bài viết đăng Cổng thông tin điện tử của Trường; nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế của giảng viên và kinh nghiệm, sáng kiến…

Hiệu trưởng kêu gọi toàn thể viên chức nhà Trường chung sức, tập trung mọi nguồn lực hướng đến thực hiện mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, hiệu quả, nhân văn và sớm đạt Trường Chính trị chuẩn” và hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2021./.

các tin khác