Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng sắp xếp tổ chức bộ máy và công bố các Quyết định điều động và bổ nhiệm viên chức

03:15 06/08/2019

Thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Quy định số 1066-QĐi/TU ngày 26 tháng 06 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quan hệ công tác của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng.

 Chiều, ngày 12 tháng 7 năm 2019, tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã tổ chức công bố các Quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy. Đến dự lễ có đồng chí Võ Minh Hoàng - TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường và các đồng chí Đảng ủy viên, Ban Giám hiệu, Trưởng Phó các Khoa, Phòng đã đến dự.

Theo đó, cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng giảm từ 07 Phòng, Khoa xuống còn 05 Phòng, Khoa, cụ thể là: Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đổi tên thành Khoa Lý luận cơ sở; hợp nhất Khoa Xây dựng Đảng và Khoa Dân vận thành Khoa Xây dựng Đảng; hợp nhất Phòng Đào tạo và 1 bộ phận Phòng Nghiên cứu khoa học-Thông tin-Tư liệu thành Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học; hợp nhất Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị và 1 bộ phận Phòng Nghiên cứu khoa học-Thông tin-Tư liệu thành Phòng Tổ chức-Hành chính-Thông tin-Tư liệu, Khoa Nhà nước và Pháp luật giữ nguyên. Cũng tại buổi lễ đã tiến hành công bố và trao quyết định của Hiệu trưởng về bổ nhiệm chức vụ Trưởng, Phó Phòng Khoa cho 4 Khoa, Phòng được thành lập mới.

Trao Quyết định và phát biểu tại Hội nghị đồng chí Võ Minh Hoàng - TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã chúc mừng 11 đồng chí được bổ nhiệm, mong muốn các cán bộ được bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng môi trường tập thể trong sạch vững mạnh./.

Responsive image

 

Lê Phương Đông - Khoa Xây dựng Đảng

các tin khác