Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung B145 niên khóa 2020-2021

10:19 30/06/2020

Thực hiện Kế hoạch số 103-KH/TU, ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Tỉnh ủy An Giang về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, sáng ngày 30 tháng 6 năm 2020, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung B145 niên khoá 2020-2021.

Đến dự buổi lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, các thầy cô giáo và 80 học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính B145.

Quý đại biểu và thầy cô giáo tham dự lễ khai giảng khóa học

Trong khóa học, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính; nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của học viên vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức.

Đồng chí Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Phát biểu tại buổi lễ khai giảng khóa học

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng đồng chí Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng yêu cầu các học viên cần xác định động cơ và phương pháp học tập đúng đắn, thực hiện đúng theo nội quy, quy chế, tích cực trong học tập nhằm đem lại kết quả cao nhất. Giảng viên bằng kinh nghiệm của mình truyền đạt kiến thức cho học viên một cách tốt nhất, liên hệ thực tiễn, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho học viên. Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học thực hiện quản lý học viên theo đúng quy chế nhà Trường. Giáo viên chủ nhiệm và Ban Cán sự lớp thường xuyên quan tâm theo dõi lớp học làm cầu nối giữa học viên với Ban Giám hiệu, các thầy cô và các Phòng, Khoa nhà Trường./.

Tuấn Khanh

các tin khác