Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2019: “Giải pháp đẩy nhanh thực hiện mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở tỉnh An Giang"

11:37 18/06/2019

Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2019, tại Phòng họp Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã diễn ra buổi nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở "Giải pháp đẩy nhanh thực hiện mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở tỉnh An Giang" do ThS. Phan Thị Tuyết Minh làm chủ nhiệm. Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được thành lập gồm: ThS. Võ Minh Hoàng, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, chủ tịch Hội đồng; cùng 6 thành viên là ủy viên và thư ký khoa học.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đã đánh giá cao về những kết quả mà đề tài đã đạt được. Đề tài được nhóm nghiên cứu thực hiện hơn 12 tháng, thực hiện khảo sát trên 2 địa bàn TP Long Xuyên và huyện Châu Phú. Báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài đã  cung cấp luận cứ khoa học cho việc tổng kết, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã ở An Giang đến năm 2020. Hội đồng nghiệm thu ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của nhóm nghiên cứu và yêu cầu một số chỉnh sửa điều chỉnh để hoàn thiện hơn.

Kết quả, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được đánh giá loại khá.

Ph Đông t/h.

các tin khác