Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua Công đoàn 6 tháng đầu năm

04:33 19/06/2020

Ngày 17/6/2020, Khối thi đua số 1 thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Sơn Hải - Chủ tịch CĐCS Trường Chính trị Tôn Đức Thắng  - Khối Trưởng khối thi đua 1 báo cáo tình hình công tác trong 6 tháng đầu năm của Khối. Qua báo cáo cho thấy các phong trào thi đua đã có nhiều tiến bộ, được tổ chức thường xuyên, liên tục với nội dung và hình thức thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong Khối; trở thành động lực quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

Hội nghị cũng tiến hành thảo luận góp ý kiến cho Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn.

Hội nghị cũng đề cử, lựa chọn ra 01 tập thể và 04 cá nhân tiêu biểu trong hoạt động phong trào và học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đảm bảo đủ tiêu chí đề nghị cấp tỉnh khen thưởng và cử đi dự Đại hội thi đua yêu nước do Ủy Ban nhân dân tỉnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Trên cơ sở các kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm, trong 6 tháng cuối năm 2020, các đơn vị trong Khối hướng tới việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; thực hiện công tác đảm bảo đúng tiến độ, nội dung và chất lượng. Đạt các chỉ tiêu thi đua - khen thưởng đã đăng ký từ đầu năm 2020./.

Lê Châu Mỹ Hoa

 

các tin khác