Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A93

05:42 01/11/2023

Chiều ngày 01/11/2023, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A93. TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã đến dự.

Tham gia lớp học có 50 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, dự nguồn của các Huyện, Thị, Thành ủy và sở, ban, ngành tỉnh. Trong 12 tháng học tập với 1.056 tiết, các học viên sẽ được nghiên cứu các khối kiến thức: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng và đường lối của Đảng, chính sách nhà nước Việt Nam; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương; kiến thức bổ trợ; nghiên cứu thực tế, thi tốt nghiệp hoặc viết khóa luận./.

Tin, ảnh: Phương Đông

các tin khác