Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Hội thảo khoa học góp ý Đề tài “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh An Giang”

05:08 30/11/2022

Chiều ngày 29/11, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Hội thảo khoa học góp ý nội dung, hình thức các chuyên đề thuộc Đề tài “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh An Giang”. Dự Hội thảo và đóng góp ý kiến cho đề tài có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học.

Thực hiện Quyết định của Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc triển khai Đề án đổi mới nội dung, chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở và được UBND tỉnh An Giang phê duyệt, TS Hồ Ngọc Trường, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng thực hiện Đề tài “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh An Giang”.

Đề tài có 07 chuyên đề, gồm: Chuyên đề 1: Lịch sử Đảng bộ tỉnh An Giang (1986 - 2020); Chuyên đề 2: Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh An Giang (1986 - 2020); Chuyên đề 3: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh An Giang (1986 - 2020); Chuyên đề 4: Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở An Giang (1986 - 2020); Chuyên đề 5: Quê hương, con người An Giang; Chuyên đề 6: Thực tiễn và kinh nghiệm phát triển nông nghiệp tỉnh An Giang (1986 - 2020); Chuyên đề 7: Thực tiễn và kinh nghiệm thực hiện chính sách an sinh xã hội ở An Giang (1986-2020).

Tại Hội thảo, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà khoa học đã đóng góp ý kiến, phân tích làm sâu sắc thêm nhiều nội dung để chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu bổ sung, hoàn chỉnh nội dung, hình thức và sớm tổ chức triển khai thực nghiệm Tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh An Giang” đối với các lớp trung cấp lý luận chính trị của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trong thời gian tới theo Quyết định của Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc triển khai Đề án đổi mới nội dung, chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; đồng thời khẳng định, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, quê hương, con người, những giá trị tốt đẹp của An Giang mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà đã dày công vun đắp.

các tin khác