Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Khai giảng lớp Hoàn chỉnh Cao cấp lý luận chính trị khoá 11 năm 2020 tại An Giang

10:52 05/05/2020

Sáng ngày 05 tháng 5 năm 2020, tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Học viện Chính trị khu vực IV phối hợp với Tỉnh ủy An Giang tổ chức lễ khai giảng lớp Hoàn chỉnh Cao cấp lý luận chính trị khoá 11 năm 2020 tổ chức tại An Giang.

Đến dự lễ khai giảng có các đồng chí: TS. Đinh Văn Thụy - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; đồng chí Thái Hữu Phép, Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang, đồng chí Lê Kim Bình - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang; TS. Hồ Ngọc Trường - Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, cùng các thầy cô, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban của Học viện Chính trị khu vực IV, thầy cô Trường Chính trị Tôn Đức Thắng và cùng 80 học viên lớp Hoàn chỉnh Cao cấp lý luận chính trị khoá 11 năm 2020.

Theo chương trình đào tạo, trong thời gian 4 tháng, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các khối kiến thức lý luận cơ bản về kinh tế, chính trị, văn hóa ,xã hội… Thông qua hệ thống kiến thức cơ bản của chương trình giúp cán bộ nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là trình độ lý luận chính trị, phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổng kết thực tiễn thành lý luận và vận dụng lý luận vào thực tiễn.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng TS. Đinh Văn Thụy - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV khẳng định đây là khóa học có ý nghĩa quan trọng trong công tác đào tạo cán bộ hiện nay, nhằm hệ thống kiến thức cơ bản, trang bị bổ sung, cập nhật kiến thức mới, nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, gắn lý luận và thực tiễn. Từ đó giúp người học vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức vào thực tiễn công tác để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao./.

các tin khác