Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Khối thi đua các cơ quan Đảng cấp tỉnh tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

10:06 30/12/2023

Lãnh đạo các cơ quan Đảng cấp tỉnh chụp ảnh lưu niệm

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2023, Khối thi đua các cơ quan Đảng cấp tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, hầu hết các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng.

Các phong trào thi đua được phát động và triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị. Phong trào của khối có sự đổi mới, sáng tạo, kết hợp giữa giáo dục truyền thống với hoạt động văn hóa, văn nghệ và an sinh xã hội.

Công tác phối hợp các cơ quan trong Khối về thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung, cũng như tham gia phong trào thi đua của Khối nói riêng ngày càng thắt chặt, với tinh thần trách nhiệm cao, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao Cờ luân lưu Trưởng Khối cho đồng chí Huỳnh Đức Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Khối thi đua tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong từng cơ quan, đơn vị và trong Khối đảm bảo khách quan, chất lượng; lựa chọn, đề nghị cấp trên khen thưởng điển hình theo đúng quy định.

Hội nghị đã tiến hành bình xét, xếp loại thi đua năm 2023 và thống nhất đề nghị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy được tặng Bằng khen của UBND tỉnh. Đồng thời thống nhất cử Trường Chính trị Tôn Đức Thắng làm Trưởng Khối và Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Phó Khối thi đua năm 2024.

Nguồn: Angiang.dcs.vn

các tin khác